Byzantská inspirace Řeckých pašijí

24.05.2024

Koncert, na němž zazní byzantské skladby, které použil Bohuslav Martinů v opeře Řecké pašije, a také byzantské hymny z nově objeveného rukopisu Bohuslava Martinů, a to v originální podobě i ve zpracování skladatele.

Program

Úvod:

 1. Te – ri – rem (z Kanonické mše) Marios Christou

 2. Kratema, 1. plagální modus – P. Chalatzoglou

 3. Hospodine, pomiluj ny – Anonym

Pašije, část 1. – začátek Velkého týdne

 1. Aleluja

  Byzantská skladba z rukopisu B. Martinů (tj. v původní, tradiční podobě nápěvu), která je známá jako " Aleluja ženicha" (Το Αλληλούια του Νυμφίου). Tímto nápěvem pravoslavná církev na Velké pondělí zahajuje Velký týden. Tento nápěv, který český skladatel a muzikolog Aleš Březina nazval "Téma kříže", používá B. Martinů v obou verzích opery Řecké pašije – 1. verze (Londýnská, 1957) a 2. verze (Curyšská, 1959). Zazní střídavě původní řecký tradiční nápěv (ve čtvrtém plagálním módu) a úprava pro smíšený sbor vycházející z opery Řecké pašije s verši žalmu podle řecké liturgické praxe.
  Úprav
  u pro smíšený sbor provedl Marios Christou.

 2. Hle ženich přichází (Idou o nymfios)
  Byzantský hymnus, který zaznívá na Velké pondělí ihned po úvodním Aleluja.

 3. Velká ektenie (Kyrie eleison)
  Tradiční byzantské responsoriální provedení tzv. velké ektenie, kde na prosby duchovního sbor zpívá "Kyrie eleison" (Pane, smiluj se). Zazní střídavě původní řecký tradiční nápěv (ve čtvrtém plagálním módu) a úprava pro smíšený sbor vycházející

  z obou verzí opery Řecké pašije. Úpravu pro smíšený sbor provedl Marios Christou.

 4. Spasiž, Pane, lid svůj… (Soson Kyrie ton lao sou…)
  Tradiční byzantská skladba Spasiž, Pane, lid svůj (Σώσον Κύριε τον λαό σου…) v původní, tradiční podobě nápěvu a také i ve zpracování B. Martinů (obě verze opery). Tento nápěv se neobjevil zatím v žádných rukopisech skladatele, ale je zmíněn v korespondenci Kazantzakis – Martinů.

 5. Cherubínská píseň – Petros Peloponisios
  Cherubínská píseň v čtvrtém modu, skladba post-byzantského geniálního skladatele Petra Peloponnissia (18. stol.), jak ji zaznamenal B. Martinů. Interpretace obsahuje také jakýsi úvod v kvaziimprovizačním stylu neznámého původu, který zaznamenal B. Martinů.

Svatba

 1. Dnes je svatba (Simera gamos ginetai)
  Řecká lidová svatební píseň

 2. Čtení z listu sv. apoštola Pavla Efeským (kap. 5, 20 – 33)
  Úryvek z listů sv. Pavla, který je nedílnou součásti obřadu svatby.

 3. Izajáši, plesej (Isaia choreve)
  Tradiční nápěv
  Izajáši, plesej z byzantského obřadu svatby. Skladba Izajáši, plesej (Ησαΐα χόρευέ) v původní, tradiční podobě nápěvu, jak ji zaznamenává B. Martinů, a také i ve zpracování skladatele (pouze 1., "Londýnská" verze opery).
  Světlo tiché – starý nápěv (Fos Ilaron, archaion)
  Byzantská skladba z rukopisu B. Martinů (tj. v původní, tradiční podobě nápěvu), která je součástí obou verzí opery Řecké pašije. B. Martinů citoval tuto skladbu ve svém díle celou, a to v originální, jednohlasé podobě.

Pašije, část 2. – Ukřižování, Vzkříšení

 1. Aleluja, Hle ženich přichází (Idou o Nymfios) - viz výše

 2. Žalm 118 (Amomos)
  Zhudebnění žalmu 118, který je součástí pravoslavného obřadu pohřbu, v původní podobě nápěvu, jak jej zaznamenává B. Martinů, a také i ve zpracování skladatele v obou verzích opery.

 3. čtení Evangelia (podle Marka, kapitola 15:16 – 32)

 4. Simeron Krematai
  Byzantský nápěv Velkého čtvrtka.

 5. Engomia, stasis A, I Zoi en tafo (Život v hrobu)
  Byzantský nápěv Velkého pátku, který B. Martinů zaznamenal ve svém rukopisu, ale nakonec nepoužil. Úprava Marios Christou

 6. čtení Evagelia (podle Matouše, kapitola 27:51 – 54)

 7. Engomia, stasis B, Aksion esti (Důstojno jest)
  Byzantský nápěv Velkého pátku, který B. Martinů zaznamenal ve svém rukopisu, ale nakonec nepoužil.

 8. Engomia, stasis C, Ai geneai pasai (Všechna pokolení)
  Byzantský nápěv Velkého pátku, který B. Martinů zaznamenal ve svém rukopisu, ale nakonec nepoužil.

 9. Vstal z mrtvých Kristus – (Christos anesti)
  Byzantský nápěv vzkříšení, který B. Martinů zaznamenal ve svém rukopisu, ale nakonec nepoužil.