Dobruška

Ve spolupráci s městem Dobruška a kulturním centrem a pod patronací ministra kultury ČR Martina Baxy, hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka a starosty Dobrušky Petra Lžíčaře

Nizozemí (30. 4. - 3. 5. + )

programová nabídka

50. výročí otevření rodného domu F. Vl. Heka
neděle 1. 5. - od 16.00 

Maďarsko (1. - 30. 4.)