Schubertova sbírka
Schubert-Sammlung

Paměť světa r. 2001, Rakousko


Notenhandschriften, Erstausgaben, Briefe ...

Schuberts Kompositionen werden bis heute auf der ganzen Welt zur Aufführung gebracht. Dank ihres Umfangs und Vollständigkeit ermöglicht die Sammlung tiefe Einblicke in das Leben und Werk eines der herausragendsten Komponisten der Romantik. Die Wienbibliothek verwahrt die weltweit umfangreichste Sammlung von Notenhandschriften und -drucken Franz Schuberts. Darunter befinden sich fast alle Erstausgaben seiner Werke. Seine Kompositionen erdachte er zur Gänze im Kopf, bevor er sie niederschrieb. Nachträgliche Änderungen und Korrekturen betrafen ausschließlich Detaills. Nur wenige andere Komponisten, darunter Mozart und Schostakowitsch, pflegten diese Vorgehensweise. Grundstock der Sammlung bilden die Schubert-Autografen, die der Industrielle und Mäzen Nikolaus Dumba der Stadt Wien vermachte. Über die Jahre wurde die Sammlung systematisch erweitert. Die Schubert-Sammlung der Wienbibliothek im Rathaus umfasst heute rund 340 Musikautografen, Erst- und Frühdrucke von fast all seinen Werken, Briefe und diverse Schriften seines Freundeskreises, die sich auf Schubert beziehen.

Originální partitury, prvotisky, knihy ...

Schubertovy skladby jsou dodnes uváděny po celém světě. Vídeňská radniční knihovna obsahuje nejrozsáhlejší sbírku hudebních rukopisů a prvotisků děl světově proslulého skladatele. Patří mezi ně téměř všechna jeho první vydání. Patří mezi ně téměř všechna jeho první vydání. Franz Schubert (1797-1828) je jedním z nejznámějších a nejvlivnějších skladatelů v dějinách hudby a je považován za raného představitele romantismu. Pracoval tak, že si celou skladbu vždy nejprve zkomponoval v hlavě, a teprve pak ji svěřil zápisu, v němž následně upravoval už jen drobnosti. Následné písemné změny a opravy se týkaly pouze podrobností. Podobnou metodu používalo už jen několik dalších skladatelů, včetně Mozarta a Šostakoviče. Základem sbírky jsou Schubertovy autogramy, které poskytl průmyslníka mecenáš Nikolaus Dumba. Sbírka se v průběhu let systematicky rozšiřovala a dnes obsahuje kolem 340 hudebních partitur, prvních a raných tisků téměř všech jeho děl, dopisů a různých písemných památek jeho přátel, v nichž na Schuberta odkazují. Kolekci doplňuje i početná sbírka zahraniční literatury o Schubertovi.