Pouť do kláštera apoštola sv. Tadeáše

 2020 Arménie, Írán - Pouť do kláštera apoštola sv. Tadeáše


2020

 Každoročně v červenci se koná každoroční třídenní pouť do kláštera apoštola sv. Tadeáše(ուխտագնացությունը Սուրբ Թադեի վանք հավակնում) v severozápadním Íránu - (zapsáno na seznam UNESCO za Írán). Na pouti jsou uctíváni dva významní světci: sv. Tadeáš, jeden z prvních apoštolů hlásajících křesťanství, a sv. Santukhd, první křesťanská mučednice. Nositeli dědictví jsou arménské obyvatelstvo v Íránu, íránští Arméni pobývající v Arménii a stoupenci arménské apoštolské církve. Pietní obřad zahrnuje speciální liturgie, procesí, modlitby a půst. Vyvrcholí svatou mší a svatým přijímáním. Pro tradiční arménská lidová vystoupení jsou vyhrazeny zvláštní časy a podávají se arménská jídla. Klášter je poutním místem po více než devatenáct století. Během let sovětské moci v Arménii však byla účast na pouti zakázána. Teprve po získání nezávislosti v 90. letech byla obnovena pouť z Arménie. Společnou nominací Íránu a Arménie byla Pouť v roce 2020 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva.