Sbírka starobylých rukopisů Maštocova Matenadaranu

 1997 Arménie - Sbírka starobylých rukopisů Maštocova Matenadaranu


1997

Maštoc Matenadaran (Մատենադարան), Institut vědeckého výzkumu starověkých rukopisů v Jerevanu, je pojmenovaný po nesmrtelném vytvoření arménské abecedy v roce 405 zakladatelem arménské školy Mesropem Maštocem. Sbírka přibližně 20 000 rukopisů zahrnuje téměř každou oblast arménské starověké a středověké vědy a kultury. Slovo մատենադարան, matenadaran je sloučenina složená ze slov մատեան (matean, "kniha" nebo "pergamen") a դարան (daran, "úložiště") - "úložiště nebo knihovna rukopisů." Nejstarší zmínka o archivu rukopisů v Arménii byla zaznamenána ve spisech historika z pátého století Ghazara Parpetsiho, který zaznamenal existenci takového archivu v ečmijadzinském katholikosátu ve Vagharšapatu, kde byly uchovávány texty v řečtině a arménštině. Mezi nejvýznamnější rukopisy sbírky patří nejstarší rukopis Vehamor Avetaran (8.st.), Lazariánské evangelium (9. století), Ečmijadzinské evangelium (10. století) a Evangelium z Mughni (11. století). 

www.armeniadiscovery.com 

www.matenadaran.am