Klášter Geghard

 2000 Arménie - Klášter Geghard a údolí řeky Azat


2000

Geghard (Գեղարդ, což znamená "kopí") je středověký klášter v arménské provincii Kotajk, který je částečně vytesán do přilehlé hory obklopené útesy. Zatímco hlavní kaple byla postavena v roce 1215, klášterní komplex založil ve 4. století sv. Řehoř Osvětitel na místě posvátného pramene uvnitř jeskyně. Klášter byl tedy původně pojmenován Ayrivank (Այրիվանք), což znamená "jeskynní klášter". Jméno, které se dnes používá pro klášter, Geghard, přesněji Geghardavank (Գեղարդավանք -"klášter kopí"), pochází z kopí, které zranilo Ježíše při ukřižování a které údajně přivezl do Arménie apoštol Juda Tadeáš. Kopí bylo uloženo v klášteře 500 let, v současné době je v muzeu Ečmijadzinu. Některé z kostelů komplexu jsou zcela vytesány do skal, jiné jsou spíš jeskyně a ostatní pak jsou propracované stavby s architektonicky složitými zděnými částmi a místnostmi hluboko uvnitř skály. Na seznam UNESCO je zapsána i celá přilehlá horní část kaňonu řeky Azat.