Ludwig Wittgenstein

26. 4. 1889, Vídeň-29. 4. 1951, Cambridge, Anglie


Philosoph, Pädagoge

Einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jh. auf dem Gebiet der analytischen Philosophie und der Sprach-philosophie. Er wurde in Wien in der Familie des "Stahlkönigs" Karl und dessen Frau, Leopoldine geb. Kalmus, geboren. Sein Vater förderte die Wiener Sezession, sein Bruder Paul wurde zum berühmten Pianisten und seine Schwester Margarethe war berühmtes Modell von Gustav Klimt. Er absolvierte das Technikstudium in Berlin, bei dem er sich nicht nur für Logik, Mathe-matik und deren Philosophischen Grundlagen, sondern auch dem Maschinenbau widmete. Seit 1911 studierte er am Trinity College in Cambridge. Im Jahre 1922 erschien sein Tractatus Logico-Philosophicus. Dieses Werk sollte, seiner Meinung nach, sämtliche Probleme der Philosophie gelöst haben. Deswegen zog er sich danach zurück, lehrte an Volksschulen und arbeitete als Gärtner. Er interessierte sich ebenfalls für Architektur und beteiligte sich am Projekt der Villa Wittgenstein im 3. Wiener Bezirk. Im Jahre 1939 wurde er zur Philosophieprofessur am Trinity College in Cambridge berufen. Während des II. Weltkriegs arbeitete als freiwilliger Pfleger im Krankenhaus in Newcastle. Nach dem Krieg kehrte er an die Univer-sität zurück. Im Jahre 1947 beendete er seine pädagogische Aktivität. Der berühmteste moderne österreichische Dramatiker, Thomas Bernhard, schrieb 1986 das Stück Ritter, Dene, Voss über ihn und seine Familie.

"POLDI" Wittgenstein und ihre Hütte

Seine Mutter Leopoldine Kalmus stammte aus einer wohlhabenden Prager jüdischen Familie. Im Jahre 1873 lernte sie in Eichwald bei Teplitz (Nordböhmen) den "Stahlkönig" Karl Wittgenstein, Direktor der Teplitzer Walzwerke, kennen. Nach der Hochzeit lebten sie kurz in Teplitz. Im Jahre 1889 gründete Karl die Eisenhütte in Kladen, die nach dem Kosennamen seiner Frau POLDI genannt wurde. Im gleichen Jahr kam auch ihr Sohn Ludwig zur Welt.

Filosof, pedagog

Jeden z nejvlivnějších filosofů 20. století z oblasti analytické filosofie a filosofie jazyka. Narodil se ve Vídni v rodině "ocelového krále" Karla a Leopoldiny roz. Kalmusové. Jeho otec podporoval Vídeňskou secesi, bratr Paul byl slavným pianistou a sestra Margareta stála modelem Gustavu Klimtovi. Vystudoval strojírenství v Berlíně. Zajímala ho nejen logika, matematika a její filosofické základy, ale také strojírenství (např. letecké motory). V roce 1911 začal studovat na Trinity College v Cambridgi. Roku 1922 vyšel jeho Tractatus Logico-Philosophicus, který dle něj vyřešil všechny problémy filosofie. Stáhl se proto do ústraní, učil na základních školách a pracoval jako zahradník. Zajímal se také o architekturu - je spoluautorem návrhu vily Wittgenstein ve 3. vídeňském okrsku. V roce 1939 byl povolán jako profesor filosofie na Trinity College v Cambridgi. Za války pracoval jako dobrovolník v nemocnici v Newcastlu a navrhl tam některé lékařské přístroje. Po válce se vrátil na univerzitu. V roce 1947 svou pedagogickou činnost ukončil a věnoval se jen filosofii. Nejslavnější novodobý rakouský dramatik Thomas Bernhard o něm a jeho rodině v roce 1986 napsal divadelní hru Ritter, Dene, Voss.


Maminka "POLDI" a její huť

Jeho matka Leopoldina Kalmusová pocházela z pražské židovské rodiny. V roce 1873 se v Dubí u Teplic seznámila s tehdejším "ocelovým králem" Karlem Wittgensteinem, majitelem Teplických válcoven oceli. Krátce žili v Teplicích, v roce 1889 Karel W. založil na Kladně ocelárnu, kterou podle své ženy pojmenoval POLDI. Ve stejném roce se také narodil jejich syn Ludwig.