Victor Adler

24. 6. 1852 Praha - 11. 11. 1918 Vídeň


Arzt, Journalist, Begründer der SPÖ

Begründer der SPÖ und Vorsitzender der SDAP, Reichsratsabgeordnete, am Entwicklungsprogramm der Arbeiterbewegung beteiligt.

Er wurde in Prag in einer vermögenden jüdischen Kaufmannsfamilie geboren und absolvierte das Medizinstudium in Wien. Er unterhielt einige Jahre lang in Wien seine Praxis als Armenarzt und wandte sich später dem Journalismus und der Politik zu. Während einer Studienreise nach Deutschland, in die Schweiz und nach England im J. 1883 knüpfte er Kontakte mit F. Engels und A. Bebel an. Im Jahre 1886 gründete er die Zeitung Gleichheit, spätere Arbeiterzeitung. Er wurde zum Neubegründer der SDAP, die dank ihm ihren übernationalen Charakter behielt und nicht gleich anderen Parteien gespalten wurde. Er setzte sich ebenfalls für die Föderalgestaltung von Österreich-Ungarn ein und hoffte auf die Rettung der Monarchie durch Reformen. Nach ihrem Fall wurde der schwerkranke Victor Adler zum Abgeordenten der Nationalversammlung und zum Außenminister in der provisorischer Regierung Karl Renners ernannt, er starb jedoch bereits nach einigen Tagen.

Reichstagsabgeordneter für Reichenberg

Seine Familie stammte aus Leipnik (Mähren) und zog zuerst nach Prag und schliesslich nach Wien um. Nach seinem Medizinstudium und Arztpraxis in Wien wurde er zum Journalisten und Politiker. Als Reichstagsabgeordneter für Wahlbezirk Reichenbeg engagierte er sich politisch auch in Mähren bei der Entstehung des sog. Brünner Programms (1899), das die Föderalisierung und Demokratisierung von Cisleithanien forderte.

Lékař, novinář a zakladatel SPÖ

"Člověk, který se nezajímá o druhé, mívá největší potíže ve svém životě a zpravidla nejvíc zraňuje druhé. U těchto lidí je třeba hledat zdroj veškerých selhání lidského pokolení."

Zakladatel a předseda Rakouské sociálně demokratické strany (RSDS), zasedal v Říšské radě a podílel se na programovém vývoji dělnického hnutí. Narodil se v Praze v rodině zámožného židovského obchodníka, studoval medicínu na Vídeňské univerzitě. Po několikaleté lékařské praxi ve Vídni se stal žurnalistou a politikem. V roce 1883 podnikl studijní cestu do Německa, Švýcarska a Německa a navázal kontakty s F. Engelsem a A. Bebelem. Roku 1886 založil list Gleichheit (později Arbeiterzeitung). Za svou politickou činnost byl opakovaně vězněn. Znovu založil RSDS, která si jeho zásluhou udržela nadnárodní charakter a nerozštěpila se jako jiné politické organizace na jednotlivá národnostní hnutí. Zasazoval se o federalizaci Rakousko-Uherska, doufal, že se uskutečněním reforem podaří monarchii zachránit. Po jejím pádu se již těžce nemocný Victor Adler stal poslancem a rakouským ministrem zahraničních věcí v provizorní vládě Karla Rennera, zemřel však již po několika dnech.

Liberecký poslanec

Narodil se v Praze v rodině zámožného židovského obchodníka, studoval medicínu na Vídeňské univerzitě. Rodina pocházela z Lipníku nad Bečvou, pak se přestěhovala do Prahy a nakonec do Vídně. Po několikaleté lékařské praxi ve Vídni se stal žurnalistou a politikem. V Říšském radě byl poslancem za obvod Liberec, zásadně se angažoval i na Moravě a při vzniku tzv. Brněnského programu (1899), požadujícího federalizaci a demokratizaci předlitavské části monarchie.