Bertha von Suttnerová

9. 6. 1843, Praha - 21. 6. 1914, Vídeň


Pazifistin, Publizistin und Schriftstellerin

Bertha Suttner, geb. Gräfin Kinsky, war Tochter des Feldmarschall-Leutnants Franz Josef Kinsky (böhmisches Uradelgeschlecht) und Sophia Wilhemine geb. von Körner. Nach dem Todes ihres Vaters erwuchs sie in Prag und Brünn. Sie studierte Fremdsprachen und Musik. In Wien nahm sie eine Gouvernantenstelle beim Großindustriellen K. von Suttner an, in dessen Sohn Arthur sie sich verliebte. Im Jahre 1876 arbeitete sie in Paris für zwei Wochen als Privatsekretärin des Erfinders von Dynamit A. B. Nobel (1833-1896). Nach ihrer Rückkehr nach Wien heiratete sie Arthur und zog mit ihm nach Georgien, wo sie Sprachunter-richt gab und Unterhaltungsromane verfasste. Ihre pazifistische Über-zeugung wurde vom Russisch-Türkischen Krieg, den sie persönlich erlebt hat, beeinflusst. Im Jahre 1889 verfasste sie ihren pazifistischen Roman "Die Waffen nieder!", der beachtlichen Widerhall fand. Sie engagierte sich in der pazifistischen Bewegung und war erste Präsidentin der "Österreichischen Gesellschaft der Friedensfreunde". Sie nahm an den internationalen Friedenskongressen in Bern, Antwerpen und Den Haag teil. Am 10. Dezember 1905 erhielt sie als erste Frau den von ihr angeregten Friedensnobelpreis. Sie starb am 21. Juli 1914.

Erste Friedensnobel-preisträgerin

Sie wurde in Prag geboren und lebte in Brünn, hielt Vorträge in Marienbad und Prag. Sie traf die tschechischen Dichter S. Čech und J. Vrchlický und schrieb in die tschechische pazifistischen Zeitschrift "Odzbrojte!". Im Jahre 2016 wurde ihr in der Passage des Kinsky-Palastes am Altstädter Ring eine Gedenkplatte nach dem Entwurf des akademischen Bildhauers Prof. J. Hendrych enthüllt.

Pacifistka, publicistka a spisovatelka

Bertha Suttnerová, roz. hrab. Kinská, byla dcerou polního podmaršálka Františka Josefa Kinského (nejstarší český šlechtický rod) a Sofie Wilhelminy, roz. von Körner. Po otcově smrti vyrůstala v Praze a v Brně, studovala cizí jazyky a hudbu. Ve Vídni přijala místo vychovatelky u velkoprůmyslníka K. von Suttnera, do jehož syna Arthura se zamilovala. V roce 1876 pracovala krátce v Paříži jako tajemnice vynálezce dynamitu A. B. Nobela (1833-1896). Po návratu do Vídně se za Arthura provdala a odjela s ním do Gruzie, kde vyučovala jazykům a psala romány. Její pacifistické přesvědčení ovlivnila rusko-turecká válka, kterou osobně zažila. V roce 1885 se oba vrátili do Vídně. V roce 1889 vydala pacifistický román "Die Waffen nieder!" ("Odzbrojte!"), který měl velký ohlas. Angažovala se v pacifistickém hnutí, byla první prezidentkou "Rakouské mírové společnosti". Zúčastnila se mezinárodních mírových kongresů v Bernu, Antverpách a Haagu. V roce 1905 obdržela jako první žena Nobelovu cenu za mír, o jejíž vznik se zasloužila. Zemřela 21. července 1914.

První nositelka Nobelovy ceny za mír

Narodila se v Praze (Vodičkova ul. 697) a žila v Brně, často přednášela v Mariánských lázních a Praze. Setkala se se S. Čechem a J. Vrchlickým a psala do českého pacifistického časopisu "Odzbrojte"! V roce 2016 jí byla v průjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí odhalena pamětní deska dle návrhu akademického sochaře prof. J. Hendrycha.