Leo Slezak

18. 8. 1873, Šumperk - 1. 6. 1946, Rottach-Egern (D)


Opernsänger und Schauspieler

Als "schwieriges" Kind musste er die Realschule verlassen und lernte Maschinenschlosserei in Brünn. Dabei war er als Statist im Brünner Theater tätig. Sein "Mitsingen" bei der Arbeit fiel dem Baritonisten Adolf Robinson auf, der ihn im Gesang ausbildete. Im Jahre 1896 debütierte er in Brünn als Lohengrin, im J. 1898 ging er an die Königliche Hofoper in Berlin. Danach folgten Gastspiele in London und in Wien, seit 1901 war er ständiges Ensemblemitglied der Wiener Oper. Im Jahre 1909 erhielt er einen Vertrag an der Metropolitan Opera in New York, wo er als Wagner- und Verdisänger gefeiert wurde (z. B. mit Emmy Destinn in Aida). Er gastierte regelmäßig im Prager Neuen deutschen Theater. Er war ein Heldentenor, sein piasnissimo war legendär. Er faszinierte sowohl durch seine Stimme als auch durch seine Erscheinung - er maß 195 cm und wog 150 kg. Seine letzte Rolle war Othello in der Wiener Staatsoper (1934). Nach 1932 wurde er zum Star der deutschen Kinematographie. Er verkörperte meistens komische Rollen, oft vom Gesang begleitet. Zu den bekannten Filmtiteln zählt La Paloma (1934) o. Gasparone (1937). Seine Ferienzeiten verbrachte er in Rottach-Egern (Oberbayern) und ist dort auch begraben.

Der Weltopernstar aus Mähren

Leo Slezak kam in der mährisch-deutschen Müllerfamilie in Mährisch Schönberg zur Welt. Seine Sängerkarriere begann in Brünn. Er kam gerne nach Mährisch Schönberg, zum ersten Mal im Jahre 1904 anlässlich der Eröffnung des neuen Stadttheaters und zum letzten Mal in den 30er Jahren, wo er bereits zu weltberühmten Opernsängern gezählt wurde. Seine Porträtbüste aus dem Jahre 2013 befindet sich im Mahen-Theater in Brünn.

Operní zpěvák a herec

Byl problémovým dítětem a nekončil reálnou školu, učil se strojním zámečníkem v Brně. Působil jako statista v brněnském divadle, jeho zpěvu při práci si všiml barytonista Adolf Robinson a podpořil ho. Roku 1896 debutoval v Brně jako Lohengrin, v roce 1898 přešel do Královské dvorní opery v Berlíně. Hostoval v Londýně a ve Vídni, od roku 1901 byl stálým členem sboru Vídeňské státní opery. Roku 1909 podepsal smlouvu s Metropolitní operou v New Yorku, kde byl oslavován jako wagnerovský a verdiovský pěvec (např. s Emou Destinnovou v Aidě). Pravidelně hostoval v pražském Novém německém divadle. Jeho oborem byl hrdinný tenor, jeho pianissimo bylo legendární. Fascinoval svým hlasem i zjevem - měřil 195 cm a vážil 150 kg. Jeho poslední rolí byl Othello ve Vídeňské státní opeře (1934). Po roce 1932 se stal se hvězdou německé  kinematografie. Účinkoval hlavně v komických rolích, téměř ve všech zpíval. Ke známý titulům patří La Paloma (1934) nebo Gasparone (1937). Prázdniny trávil v Rottach-Egern (Horní Bavorsko), kde je také pohřben.

Světová operní hvězda z Moravy

Leo Slezak se narodil v českoněmecké mlynářské rodině v Šumperku (ulice Adolfa Kašpara), svoji pěveckou kariéru začal v Brně. Do Šumperka se vždy rád vracel, poprvé v roce 1904 u příležitosti otevření městského divadla. Naposledy navštívil rodné město ve 30. letech, kdy už patřil mezi světové operní pěvce. Od roku 2013 má portrétní bustu sochaře Roamana Borečka v Mahenově divadle v Brně.