Sigmund Freud

6. 5. 1856, Příbor - 23. 9. 1939, Londýn


Begründer der Psychoanalyse

Als er drei Jahre alt war, zog seine Familie aus Freiberg/Příbor nach Wien. Seine Matura legte er am Gymnasium in Leopoldstadt (Wien 2) ab und studierte danach Medizin. Im Jahre 1885 fuhr er zu einem Stipendienaufenthalt nach Paris zum berümten Psychiater Prof. J. M. Charcot, wo er die in der Psychiatrie inovativen Heilverfahren (Hypnose und Sugestion) kennen lernte. Im Jahre 1886 eröffnete er in Wien eine Privatpraxis. Bei seinen Patienten verwendete er Hypnose, er versuchte, die Ursachen deren Geisteserkrankungen zu ergründen. Im Jahre 1896 verwendete er zum ersten Mal den Begriff "Psychoanalyse". Er definierte sie als eine Wissenschaft, die bemüht ist, die verborgenen seelischen Vorgänge im Unterbewusstsein sowie die Triebimpulse zu untersuchen, die seelische Erkrankungen hervorrufen. Im Jahre 1923 erschien seine wichtige Schrift Das Ich und das Es, wo er das sog. Strukturmodell der Psyche entwickelte. Im gleichen Jahr kam jedoch seine fatale Krebserkrankung zum Vorschein. Im Jahre 1930 wurde ihm der Goethepreis erteilt. Er starb im Jahre 1939 im Londoner Exil.

Tschechische Amme

Der kleine Sigmund, Sohn von Jakob und Amalia Freud, hatte eine tschechische Amme, an die er sich später oft erinnerte. Er behielt eine tiefgehende Beziehung zu seiner Geburtsstadt, wo er später als Student noch seinen Freund E. Fluss besuchte. In Freiberg wurde nach ihm ein Platz benannt, hinter dem Rathaus steht seine Denkmal. In seinem Geburtshaus befindet sich ein aktives und gut funktionierendes Museum .

Zakladatel psychoanalýzy

Lékař, neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. V jeho třech letech se jeho rodina odstěhovala z Příboru do Vídně. Maturoval na gymnáziu v Leopoldstadtu (Vídeň 2) a poté studoval medicínu. Navštěvoval mj. přednášky o psychiatrii prof. T. Maynerta, jehož asistentem se později stal. V roce 1885 odjel na stipendium do Paříže ke slavnému psychiatrovi prof. Charcotovi, kde se seznámil s novými postupy v psychiatrii (hypnózou a sugescí). V roce 1886 si ve Vídni otevřel soukromou praxi. U svých pacientů praktikoval léčbu pomocí hypnózy, snažil se dopátrat příčin duševní emoci. V roce 1896 poprvé použil pojmu "psychoanalýza", kterou definuje jako vědu, snažící se vypátrat utajené duševní děje v podvědomí a pudové impulsy, které je vyvolávají. V roce 1923 vydává jeho důležitý spis Já a Ono - Ego, Id, Superego, kde vytváří tzv. strukturální model psýchy, v témže roce se však u něj objevuje osudové rakovinné onemocnění. V roce 1930 mu byla udělena Goethova cena za jeho přínos v oblasti vědecké prózy. Zemřel v roce 1939 v londýnském exilu.

Česká chůva

Malý Sigmund, syna Jákoba a Amálie Freudových, měl českou chůvu, na kterou později často vzpomínal. K rodnému městu si zachoval hluboký vztah a jako student tam navštívil svého přítele E. Flusse. V Příboru je po něm pojmenováno náměstí a za radnicí stojí jeho pomník. V jeho rodném domě je nyní aktivní a dobře fungující muzeum.