Josef Alois Schumpeter

8. 2. 1893, Třešť - 6. 1. 1950, Taconic, USA


Nationalökonom, Politiker

Er besuchte das Wiener Theresianum (eine Prestigeschule) und studierte in Wien, Berlin, London, Oxford und Cambridge. Während seines Aufenhalts in Kairo (1907) entstand sein erstes bedeutendes Werk Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. Im Jahre 1909 erhielt er die Ökonomieprofessur in Czernowitz (Bukowina) und seit 1911 in Graz. Er engagierte sich seit 1916 politisch und war in den Jahren 1919-1920 als österreichischer Finanzminister tätig. Nach 1925 wirkte er an der Universität in Bonn (bis 1932). Im Jahre nahm er einen Ruf zur Harward-Universität an und siedelte in die USA über. Mit seinem Werk Capitalism, Socialism and Democracy aus den 40. Jahren reiht er sich unter die Theoretiker der Demokratie und Verteidiger des Kapitalismus ein. Er ist Urheber der Theorie der Innovationen (Einführung des Begriffs kreative Zerstörung) und Mitautor der Theorie der wirtschaftlichen Zyklen. Die Japaner sehen in ihm den geistigen Vater ihres Wirtschaftswunders. Sein Werk Geschichte der ökonomischen Analyse macht ihn zu einem der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jh. Er war Mitbegründer des Wissenschaftsgebiets Ökonometrie und Vorsitzende der American Economic Association.

Japanisches Wirtschaftswunder aus Triesch

Er wurde in Triesch in der Familie des Tuchfabrikanten Josef Alois Karl Schumpeter und dessen Frau Johanna, geb. Grüner, geboren. Sein Geburtshaus in der Roosvelt-Straße wurde für ein Kulturdenkmal erklärt. Heute befindet sich dort eine seinem Leben und Werk gewidmete Exposition. An ihn erinnert ebenfalls die Pseudorenaissance-Gruft der Familien Schumpeter und Killian aus dem Jahre 1888.

Ekonom, politik

Navštěvoval prestižní školu Theresianum ve Vídni a studoval ve Vídni, v Berlíně, v Londýně, v Oxfordu a v Cambridge. Při pobytu v Káhiře (1907) vzniklo jeho první významné dílo Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. V roce 1909 obdržel profesuru ekonomie v Černivcy (Bukovina) a od roku 1911 v Grazu. Od roku 1916 se angažoval politicky a v letech 1919-1920 byl rakouským ministrem financí. Po roce 1925 působil na univerzitě v Bonnu (do roku 1932). Po nástupu nacismu odešel na Harvardskou univerzitu v USA. Jeho dílo Capitalism, Socialism and Democracy ze 40. let ho řadí mezi teoretiky demokracie a obhájce kapitalismu. Je autorem teorie inovací (pojem kreativní destrukce) a spoluautorem teorie hospodářských cyklů. Japonci ho pokládají za duchovního otce svého hospodářského zázraku. Jeho dílo Historie ekonomické analýzy z něj činí jednoho z nejdůležitějších ekonomů 20. století. Byl spoluzakladatelem vědního oboru ekonometrie, předsedou Americké ekonomické společnosti i Mezinárodní ekonomické společnosti.

Japonský zázrak z Třeště

Narodil se v Třešti v rodině textilního továrníka Josefa Aloise Karla Schumpetera a jeho manželky Johanny, roz. Grünerové. Jeho rodný dům v Roosveltově ulici je kulturní památkou a dnes se tam nachází expozice, věnovaná jeho životu a dílu. Další připomínkou je pseudorenesanční rodinná hrobka Schumpeterů - Killiánů z roku 1888.