Franz Schubert

31. 1. 1797, Alsergrund, Vídeň - 19. 11. 1828, Vídeň


Skladatel raného romantismu

Sein Musiktalent kam bereits in der Kindheit zum Vorschein, er wirkte als Sänger in der Hofkapelle. Bald erhielt er ersten musikalischen Unterricht (Geige, Komposition). Sein Lehrer war Antonio Salieri. Er ist heraus-ragender Vertreter der frühen musikalischen Romantik. Durch seinen Verdienst wurde das Lied zu einer der häufigsten Musik-formen dieser Zeitperiode. Er komponierte an 600 Lieder, davon 80 Vertonungen von Goethes Gedichten. Schubert ist Autor von acht Sinfonien ( z. B.7. Sinfonie h-moll und 8. Sinfonie C-dur). Von großer Bedeutung ist auch seine Kammermusik (u. a. Streich-quartette a-moll und d-moll, Streichquintett C dur, Klavier-quintett A-dur - Forellen-quintett). Zu seinen besten Werken zählen die Klavierstücke zu vier Händen, z. B. die Phantasie in f-moll. Er verkehrte oft mit tschechischen Musikern, z.B. mit dem Musiklehrer W. Růžička, dem Violinisten J. Slavík o. dem Komponisten J. V. H. Voříšek. Trotz seines großen Arbeiteifers war er nie imstande, eine entsprechende Stellung und Finanzabsicherung zu finden. Er war kurzfristig als Pädagoge tätig und lebte danach meistens von der Unterstützung seiner Verwandten und Freunde.

Schuberts Wettbewerb

Seine Eltern stammten aus Mähren und Schlesien (seine Mutter Elisabeth aus Zuckmantel, sein Vater Theodor aus Neudorf). Im Jahre 1978 wurde vom Pianisten-Ehepaar Věra und Vlastimil Lejsek und dem Direktor der Volkskunstschule Alois Složil in das Internationale Schubert-Klavierduo-Wettbewerb in Freiwaldau gegründet. An dessen bisher 31 Jahrgängen nahmen an tausend Pianisten aus der ganzen Welt teil.

Skladatel raného romantismu

Jeho hudební talent se projevil už v dětství, kdy působil jako zpěvák ve Dvorní kapele. Brzy začal učit hře na housle a kompozici (jeho učitelem byl Antonio Salieri). Je jedním z vrcholných zjevů raného hudebního romantismu. Jedním z nejčastějších projevů tohoto období se stala jeho zásluhou píseň. Složil přes 600 písní, z toho je 80 písní zhudebněním Goethových veršů. Schubert je autorem osmi symfonií, např. 7. symfonie h moll a 8. symfonie C dur. Velký význam mají i jeho díla komorní(mj. smyčcové kvartety a moll a d moll, smyčcový kvintet C dur, klavírní kvintet A dur). K jeho nejlepším dílům patři klavírní skladby pro čtyři ruce, např. Fantasie f moll. Stýkal se často s českými hudebníky, např. pedagogem V. A. Růžičkou, houslistou J. Slavíkem, skladatelem J. V. H. Voříškem. Přes svou pracovitost nebyl nikdy schopen získat odpovídající postavení a finanční zajištění. Působil krátkou dobu jako pedagog, pak však žil většinou z podpory svých příbuzných, přátel a obdivovatelů. Jeho hudba nebyla příliš známa širší veřejnosti.

Schubertova soutěž

Jeho rodiče pocházeli z Moravy a Slezska, matka Elisabeth ze Zlatých Hor, otec Theodor Florian z Vysoké. Pianisté Věra a Vlastimil Lejskovi spolu s ředitelem LŠU Aloisem Složilem založili v roce 1978 v Jeseníku Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua (jejích 31 ročníků se zúčastnilo na tisíc pianistů z celého světa).