Egon Schiele

12. 6. 1890, Tulln - 31. 10. 1918, Vídeň


Maler des Expressionismus

Seine Werke bilden einen untrennbaren Bestandteil sämtlicher Antologien moderner Kunst des 20. Jh. Er war einer der wichtigsten Vertreter des Expressionismus und erhob mit G. Klimt und O. Kokoschka Wien zum bedeutenden Weltzentrum bildender Kunst. Er studierte Malerkunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien und freundete sich dabei mit Gustav Klimt an. Seine Werke stellte er in Klosterneuburg (1908) und auf der Internationalen Kunstschau in Wien (1909) aus. An dieser Ausstellung nahmen auch V. van Gogh, E. Munch, H.Matisse und P. Gaugin teil. Von grundlegender Bedeutung war sein Aufenthalt in Krumau (mit seinem Lieblingsmodell Wally Neužil) im Jahre 1911. Es war die Zeit, wo er seinen eigenen Malerstil entwickelte und sich völlig vom Einfluss des Impressionismus befreite. Während dieses Aufenthalts entstand sein Schlüsselwerk - Bildzyklus Die tote Stadt. Im Jahre 1918 leitete er die 49. Sezessionsausstellung in Wien (Klimt war schon tot, Kokoschka schlug die Teilnahme ab). Er erlebte seinen großen Triumph, es stellte sich sogar Widerhall aus dem Ausland ein. Er verstarb bald danach an der Spanischen Grippe.

Bezauberung durch eine Stadt

Seine Mutter Maria (geb. Soukup) stammte aus Krumau (Südböhmen). Er lernte diese Stadt später während seiner Verwandschaftsbesuche und Ferienaufenthalte kennen. Im Jahre 1906 hat er sie zum ersten Mal auf seinem Bild - Das Budweiser Tor in Krumau - thematisiert, später schuf er da einen Teil seiner Schlüsselwerke. Seit 1992 ist hier das Egon Schiele-Art-Zentrum tätig.

Malíř expresionismu

Jeho díla dnes neodmyslitelně patří do každé antalogie moderního umění 20. století, je považován za předního představitele expresionismu. Společně s Gustavem Klimtem a Oskarem Kokoschkou pozvedl Vídeň mezi nejpřednější světová centra výtvarného umění. Vystudoval malířství na Akademii krásných umění ve Vídni, kde se přátelil s Georgem Klimtem. V letech 1908 a 1909 byly ve Vídni uspořádány dvě velké secesní výstavy, kterých se zúčastní V. van Gogh, P. Gaugain, H. Matisse a E. Munch. Schiele zde poprvé vystavuje svá díla. Zásadní vliv na jeho tvorbu měl pobyt v Českém Krumlově roce 1911, kdy se do města přestěhoval se svojí modelkou Wally Neužilovou. Právě v toto období začíná vytvářet svůj osobitý malířský styl a zcela se zbavuje vlivu impresionismu. Klíčovým dílem vzešlým z tohoto pobytu je obraz Mrtvé město. V roce 1918 spolupořádá už jako vůdčí osob-nost (Klimt zemřel, Kokoschka účast odmítl) - 49. výstavu vídeňské secese. Zažívá svůj životní vrchol, dostavují se i mezinárodní ohlasy, ale bohužel záhy umírá na španělskou chřipku.

Uhranutí městem

Jeho matka Marie (roz. Soukupová) pocházela z Českého Krumlova, se které později poznal při návštěvách příbuzných a prázdninových pobytech. V roce 1906 vytvořil svůj první obraz na tamní motiv - Budějovická brána v Krumlově, později zde namaloval klíčovou část svého díla. Od roku 1992 zde působí Egon Schiele Art Centrum.