Klášter Sanahin

 1996 Arménie - Kláštery Hachpat a Sanahin


1996

Klášter Sanahin (Սանահին) - Klášterní komplex leží v arménské provincii Lori jihozápadně od kláštera Hachpat, poblíž městečka Alaverdi. Klášter byl patrně postaven na místě raně křesťanského kostela ze 4. až 5. století. Jako klášter byl založen roku 966. Do dnešních dob se dochovaly tři chrámy, budova akademie, knihovna a zvonice. Celý komplex je obklopen obrannou zdí. V centru kláštera stojí kostel sv. Matky Boží, založený roku 930. Tvoří jej kopulí zastřešená hala se čtyřmi rohovými místnostmi. Samotná kopule je pozdějšího data (18. století) a má originální řešení (v nosnících jsou vytesány zvířecí motivy, jejichž symbolika není zcela jasná). Vedle tohoto chrámu stojí chrám Spasitele (1184). Kaple sv. Řehoře pochází z roku 1061. Jednou z nejzajímavějších staveb kláštera je Knihovna (1063). Zde sídlila univerzita, kde učili přední arménští učenci. Proslulá byla zejména iluminační a kaligrafická škola.