Rainer Maria Rilke

4. 12. 1875, Praha - 29. 12. 1926, Valmont -Montreux


Dichter, Schriftsteller und Dramatiker

Er erlangte als erster der Prager Schrifsteller deutscher Zunge die Weltberühmtheit. Wegen seiner dunklen, spirituell gestimmten Gedichte wurde er "Magier der Sensibilität" oder auch "Dichter des Todes" genannt. Sein Schaffen ist von der einzigartigen Atmosphära seiner legendenum-wobenen Geburtsstadt Prag gekennzeichnet, eines Orts,wo die tschechische, jüdische und deutsche Kultur aneinandertrafen. Er widmete Prag seine zweite dichterische Sammlung Larenopfer (1895) und Prosaerzählung Zwei Prager Geschichten (1899). Hier begegnete er auch seiner ersten Liebe, Valerie von David-Rhonfeld, Nichte des tschechischen Dichters Julius Zeyer. In den Jahren 1905  -1906 wirkte er in Paris als Sekretär des Bildhauers August Rodin. Einen Großen Erfolg brachte ihm erst sein Werk Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (1906). Nach dem Krieg lebte er über-wiegend in der Schweiz, wo auch seine Gipfelwerke (z.B. Duineser Elegien aus den Jahren 1912-1922) entstanden. Er war mit einer ganzen Reihe von bedeutenden Persönlich-keiten, z. B. mit André Gide o. Stephan Zweig, befreundet. Seit 1923 litt er an schweren gesundheitlichen Problemen. Er starb an Leukämie und ist auf dem Bergfriedhof in Raron begraben.

Tage der Streifzüge durch Böhmen

Er war gebürtig aus Prag, Bewunderer vom alten Prag und begeisterter Besucher von böhmischen historischen Städten (Böhmisch Krumau) und Schlössern (Kamnitz an der Linde, Lautschin). Rilke studierte u. a. an der Militärakademie in Mährisch Weisskirchen. Im Jahre 1906 traf er die Baronin Sidonia Nádherná aus Borutín, Schlossherrin von Markt Janowitz. Er hat eine Gedenkplatte in der Prager Straße Na Příkopě, am Gebäude der Volksschule, die er besucht hat.

Básník, spisovatel a dramatik

Jako první z pražských německy píšících spisovatelů získal světovou proslulost. Pro své temné, spirituální básně byl nazýván mágem senzibility nebo také básníkem smrti. Jeho tvorbu poznamenala neopakovatelná atmosféra jeho rodného města Prahy, obestřené legendami, místa setkávání české, židovské a německé kultury. Věnoval jí svou druhou básnickou sbírku Larenopfer (1895) a prózu Dvě pražské povídky (Zwei Prager Geschichten, 1899). Potkal zde také svou první lásku Valerii Davidovou z Rhonfeldu, neteř Julia Zeyera. V letech 1905 až 1906 působil v Paříži jako tajemník sochaře Augusta Rodina. Úspěch mu přineslo až jeho dílo Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho (Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke) z roku 1906. Po válce, kdy vznikla jeho vrcholná díla (např. Elegie z Duina, Duineser Elegien z let 1912-1922), žil převážně ve Švýcarsku. Přátelil s řadou významných osobností, např. André Gidem či Stefanem Zweigem. Od roku 1923 trpěl vážnými zdravotními problémy. Zemřel na leukémii ve Valmontu u Montreux a je dle svého přání pochován na horském hřbitově v Raronu.

Dny toulek po Čechách

Byl pražským rodákem, obdivovatelem staré Prahy a nadšeným návštěvníkem českých měst (Český Krumlov) a zámků (Kamenice nad Lipou, Loučeň). Studoval na Vyšší vojenské reálce v Hranicích na Moravě. V roce 1906 se setkal s baronkou Sidonií Nádhernou z Borutína, majitelkou zámku Vrchotovy Janovice. Má pamětní desku v ulici Na příkopech na budově piaristické školy, kterou zde navštěvoval.