Karl Renner

14. 12. 1870, Dolní Dunajovice - 31. 12. 1950, Vídeň


Vater zweier Republiken

Er zählt zu bedeutendsten österreichischen Politikernundträgt den Beinamen "Vaterzweier Republiken". Nach dem Jurastudium arbeitete er in der Bibliothek des Reichsrates. Dadurch wurde ihm der Zugang zur Parlaments-direktion emöglicht. Er hatte da auch reichlich Zeit für literarische Tätigkeit und Interessen (im Jahre 1895 wurde er zum Mitbegründer des Vereins Naturfreunde). Er stand an der Wiege des Zentralverbandes der österreichischer Konsumvereine (1905) und der Arbeiterbank. Nach der Entstehung des neuen Staats wurde er zum Staatskanzler und zum Vorsitzenden des Nationalrats gewählt (1918 -1920). Im Jahre 1919 unterzeichnete er im Namen Österreichs den Vertrag von Saint-Germain. Den zweiten Weltkrieg verbrachte er im Städtchen Gloggnitz. Nach seiner Rückkehr nach Wien wurde er zum Staatskanzler und auch zum ersten Präsidenten der Zweiten Republik Österreich (1945-1950). Er setzte die Grundsätze der Demokratie und die Einhaltung der Menschenrechte durch und arbeitete mit den VN an der Wiederherstellung der Souverenität Österreichs zusammen.

Ein Staatspräsident aus Unter Tannowitz

Er wurde in der zahlreichen und armen Winzerfamilie von Mathäus Renner und Marie geb. Habiger in Unter Tannowitz geboren, wo er auch seine Kinheit verbrachte und Volksschule besuchte. Danach studierte er am Gymnasium in Nikolsburg und maturierte dort im J. 1889. Seit dem J. 2000 steht an der Stelle seines Geburtshauses ein Polyfunktionshaus - das Dr. Karl Renner-Haus, Forum für das tschechisch-österreichisches Dialog.

Otec dvou republik

Patří k nejvýznamnějším rakouským politikům 20. století a je mu připisována zásadní role při formování moderního rakouského státu, má přízvisko "Otec dvou republik". Po studiu práv pracoval v knihovně Říšské rady, což mu umožnilo kontakt s vedením parlamentu a poskytlo dostatek času pro jeho vlastní literární činnost a zájmy (v roce 1895 byl spoluzakladatelem spolku Naturfreunde - Přátelé přírody, který dnes působí ve 48 zemích světa). Byl u zrodu Rakouského sdružení spotřebitelů (1905) a Kreditní asociace rakouských odborů, pozdější Dělnické banky. Po vzniku nového státu se stal kancléřem a předsedou Národní rady (1918 - 1920). V roce 1919 podepsal za Rakousko smlouvu v Saint Germain. Druhou světovou válku strávil v domácím vězení v městečku Gloggnitz, kde začal již roku 1944 uvažovat o poválečné budoucnosti Rakouska. Po návratu do Vídně se stal kancléřem a 20. prosince 1945 i prvním prezidentem druhé republiky Rakouska (1945-1950). Prosazoval zásady demokracie, dodržování lidských práv, spolupracoval s OSN na obnovení suverenity Rakouska.

Prezident z Dunajovic

Narodil se v početné a chudé vinařské rodině Mathäuse Rennera a Marie (roz. Habiger) v Dolních Dunajovicích. Zde i prožil dětství a chodil i do školy. Ve studiu pak pokračoval na gymnáziu v Mikulově (maturita 1889). Od roku 2000 na místě jeho rodného domu stojí polyfunkční Dům Dr. Karla Rennera - Fórum pro česko-rakouský dialog.