Josef Prousek

25. 1. 1883, Držkov - 1974, Vídeň


Gründer der Café-Konditoreikette AIDA

Er wurde in einem kleinen Dorf in Nordböhmen geboren und widmete sich seit seiner Jugend der Bäckerkunst. Nach der Lehre ging er auf Wanderschaft nach Wien und arbeitete dort als Geselle bei einem Zuckerbäckermeister. Im Jahre 1919 heiratete er Rosa Nerad und ein Jahr darauf kauften sie gemeinsam den ersten Konditoreibetrieb Bonsaing im Alsergrund. Josef, ein großer Verehrer der Opernwerke von Verdi und Puccini, suchte für seine Café-Konditorei einen passenden Namen aus der Opernwelt. Er erwog dabei die Wahl zwischen zwei berühmten Opern "Tosca" und "Aida". Nach der Weiner Erstaufführung der Aida unter freiem Himmel im Jahre 1924 fiel die Wahl auf Aida. Café-Konditorei AIDA (mit der für sie typischen "zuckerlrosa" Farbe) erfreute sich bald eines großen Erfolgs. Bis 1939 hatte diese Ketten in Wien bereits 11 Zweigstellen. Nach dem Krieg belieferte Aida mit ihren Mehlspeisen die Verbündeten: den Russen leferte sie Torten, den Amerikanern Donuts und Eiscreme. Im Jahre 1946 kaufte die Gesellschaft die erste Espresso-Maschine in Österreich. In der Gegenwart verfügt die AIDA-Produktionsgesellschaft über 32 Filialen in Wien und über 150 Franschise-Zweigstellen (z.B. in Saudi-Arabien, Kroatien, Polen ...).

AIDA als Familienbetrieb

Josef Prousek wurde im nordböhmsichen Dorf Drschke bei Gablonz an der Neiße in einer armen Familie geboren.Sein Vater war Schuster. Nach seiner Ausbildung zum Zuckerbäcker zog er nach Wien, wo er die erste Café-Konditorei gründete. Diese heutzutage bereits übernationale Gesellschaft wird während ihrer gesamten Existenzeit von der Familie Prousek geleitet - von ihrem Begründer Josef, dessen Sohn Felix, Enkel Michael und in der Gegenwart vom Großenkel Dominik.

Zakladatel sítě kaváren AIDA

Narodil v malé vesnici severních Čechách a od mládí se věnoval cukrářskému umění. Po vyučení odešel na zkušenou do Vídně, kde pracoval jako cukrářský tovaryš. V roce 1919 se oženil s Rosou Nerad a za rok si společně koupili první cukrárnu Bonsaing v 9. obvodu Alsergrund. Josef, velký příznivec Verdiho a Pucciniho oper, hledal svou kavárnu hledal vhodné jméno z operního světa. Váhal přitom mezi dvěma slavnými operami - "Toscou" a "Aidou". Po prvním vídeňském provedení Aidy pod širým nebem v roce 1924 se rozhodl pro ni. Kavárna a cukrárna AIDA se svou typickou růžovou barvou pak měla velký úspěch. Do roku 1939 měl ve Vídni už jedenáct poboček. Po válce zásobovala zákusky obě armády: Rusům dodávala dorty, Američanům donuts a zmrzlinu. V roce 1946 společnost zakoupila první stroj na espresso v Rakousku. Vynalezla i revoluční šokové zmražení výrobků. V současné době má společnost AIDA 32 poboček ve Vídni a 150 franšízových poboček po celém světě (např. Saudská Arábie, Chorvatsko, Polsko, Bosna a Kazachstán).

AIDA rodinný podnik

Narodil se v Držkově u Jablonce nad Nisou v rodině chudého ševce. Vyučil se cukrářem a po praxi v Čechách (Lysá nad Labem, Praha, Brno) odešel na zkušenou do Vídně, kde založil první kavárnu-cukrárnu. Po celou dobu existence této dnes již nadnárodní společnosti ji řídí rodina Prouskových - zakladatel Josef, syn Felix, vnuk Michal a v současnosti pravnuk Dominik.