Karl Anton Postl = Charles Sealsfield

3. 3. 1793, Popice u Znojma - 26. 5. 1864, Solothurn


Schriftsteller

Auf Wunsch seiner Mutter trat er in den Orden der Kreuzherren mit dem Roten Stern ein. Er studierte Philosophie und Theologie an der Prager Universität, sein Lehrer war B. Bolzano. Im Jahre 1814 erhielt er seine Priesterweihe und wurde zum Sekretariatsadjunkt. Nach einem Konflikt mit dem Großmeister ging er in den Gesundheitsurlaub, aus dem er nicht mehr zurückkam. Sein Versuch, in Wien Arbeit zu finden, war erfolglos, und nach zog Amerika. Sein kritisches Werk Austria as it is/Österreich wie es ist erschien unter dem Pseudonym erst im Jahre 1828 in London. In Amerika nahm er die amerikanische Staatsbürgerschaft und den Namen Charles Sealsfield an. Er bereiste den Südwesten der USA und interessierte sich für das Leben der Indianer und der Kolonisten. Im Jahre 1830 kehrte er nach Europa zurück und war in Paris und London als Korrespondent einer New Yorker Zeitung tätig. Er gab dort seine Erzählungen und Bücher heraus. Seit 1832 lebte er in der Schweiz, er kehrte jedoch noch mehrmals in die USA zurück. Sein Lebensende verbrachte er in Solothurn in der Schweiz. Seine wahre Identität wurde erst nach seinem Tode im Jahre 1864 entdeckt - er vermachte nämlich seinen ganzen Besitz seinen Verwandten in Poppitz.

Karl May aus Mähren

In Poppitz bei Znaim als Sohn des Winzers und Dorfvorstehers Anton Postl und dessen Frau Juliana geboren, studierte er am Gymnasium in Znaim und danach an der Prager Universität. Er war Bahnbrecher der amerikanischen Abenteuerliteratur in Europa, in seinem Buch Tokeah oder Weisse Rose ist der Kampf der Indianer mit den weissen Kolonisten beschrieben. In seinem Heimatsort ist der Verein "Popice Charlese Sealsfielda" tätig.

Spisovatel

Na přání matky vstoupil do řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Na pražské univerzitě studoval filozofii a teologii, byl žákem B. Bolzana. V roce 1814 byl vysvěcen na kněze a stal se sekretářem řádu. Po konfliktu s velmistrem odjel na zdravotní dovolenou, ze které se již nevrátil. Po neúspěšném pokusu nalézt práci ve Vídni odjel do Ameriky. Jeho kritické dílo Rakousko, jaké je vyšlo pod pseudonymem v Londýně až v roce 1828. V Americe přijal americké občanství a jméno Charles Sealsfield. Cestoval po jihozápadě Spojených států a zajímal se o život indiánů a osadníků. V roce 1830 se vrátil do Evropy, působil v Paříži a Londýně jako korespondent newyorských novin, vydával povídky i knihy. Od roku 1832 žil ve Švýcarsku, vrátil se však ještě několikrát do Spojených států. Závěr života prožil ve švýcarském Solothurnu. Jeho pravá identita vyšla najevo až po jeho smrti v roce 1864 na základě závěti, v níž svůj majetek odkázal příbuzným v Popicích u Znojma. Sealsfieldovou obdivovatelkou byla Božena Němcová, ani ona však neznala jeho pravou identitu.

Moravský Karel May

Narodil se v Popicích u Znojma v rodině sedláka a rychtáře Antona Postla a jeho ženy Juliany. Po gymnáziu ve Znojmě studoval na pražské univerzitě. Byl průkopníkem americké dobrodružné literatury v Evropě, ve své knize Tokeah aneb Bílá růže popisuje boj původních obyvatel s bílými kolonisty. V jeho rodném působí zde Spolek Popice Charlese Sealsfielda.