Robert Musil

3. 11. 1880, Klagenfurt - 15. 4. 1942, Ženeva


Schriftsteller, Theaterkritiker

Robert Musil wird wegen seines raffinierten literarischen Stils für einen der besten Schriftsteller des 20. Jh. gehalten. Sein Roman Der Mann ohne Eigenschaften zählt neben den Werken M. Prousts, J. Joyces oder F. Kafkas zu den Schlüsselwerken des vergangenen Jahrhunderts. Er studierte zuerst an den Militär-Realschulen in Eisen-stadt und Mährisch Weisskirchen, danach setzte er seine Studien in Wien und an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn. Nach dem Abschluß des Maschinenbaustudiums im Jahre 1900 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule in Stuttgart tätig. Er zog nach Berlin, um dort an der dortigen Universität humanistische Fächer zu studieren. Durch seinen ersten Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törless aus dem Jahre 1906 wurde er mit einem Schlag berühmt. Deswegen verließ er im Jahre 1908 die vielversprechende Karriere im Maschinenbau und wiedmete sich voll der Literatur. Im I. Weltkrieg wurde er als Soldat der Österreichischen Armee an der Isonzo-Front eingesetzt. Im Jahre 1921 begann er an seinem bedeutendsten Roman Der Mann ohne Eigenschaften zu arbeiten (dessen ersten zwei Teile im Jahre 1930 erschienen). Nach dem "Anschluss" emigrierte er nach Zürich und später nach Genf.

Brünner Kafka

Die Bauernfamilie Musil stammte ursprünglich aus Richtersdorf bei Wischau (wo auch sein Vetter, der berühmte Orientalist Alois Musil zur Welt kam). Sein Vater Alfred Musil war u.a. in Komotau (Nordböhmen) tätig und bekleidete später den Professoren- und später sogar Rektorenposten an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn. Hier begann auch Roberts literarische Tätigkeit. Er kam bis 1924 regelmäßig nach Brünn zurück, um dort seine Eltern zu besuchen.

Spisovatel, divadelní kritik

Robert Musil je pro svůj vytříbený styl, smysl pro detail, intelektuální hloubku a celkové literární kvality považován za jednoho z nejlepších spisova-telů 20. století. Jeho román Muž bez vlastností patří vedle Hledání ztraceného času M. Prousta, Oddysea J. Joyce či Procesu F. Kafky za ke klíčovým dílům minulého století. Studoval nejprve na vojenských reálných školách v Eisenstadtu a v Hranicích na Moravě, a poté pokračoval na Německé vysoké škole technické v Brně. Po jejím ukončení v roce 1900 pracoval jako asistent na technické univerzitě ve Stuttgartu a začal studovat na univerzitě v Berlíně. Jeho první román Die Verwirrungen des Zöglings Törless (Zmatky chovance Törlesse) z roku 1906 ho rázem proslavil. Proto roku 1908 opustil slibnou kariéru ve strojírenství a věnoval se plně psaní. Za války bojoval v rakouské armádě na Sočské frontě. V roce 1921 začal psát svůj nejvýznamnější román Der Mann ohne Eigenschaften (Muž bez vlastností) - první dva díly vyšly v roce 1930. Po "anšlusu" Rakouska emigroval do Curychu a později do Ženevy.

Brněnský Kafka

Selský rod Musilů pocházel z Rychtářova u Vyškova (zde se narodil i jeho bratranec a slavný orientalista Alois Musil). Jeho otec Alfred Musil byl činný m.j. v Chomutově a později se stal profesorem a dokonce rektorem Německé vysoké školy technické v Brně. Zde také Robert zahájil svou literární činnost. Do Brna v Jaselské ulici č.p.10 se za rodiči pravidelně vracel až do roku 1924.