Gregor Mendel

20. 7. 1822, Hynčice - 6. 1. 1884, Brno


Vater der modernen Genetik

Seine Matura legte er am Gymnasium in Troppau ab. Danach studierte an der Philosophischen Fakultät in Olmütz, im Jahre Jahre 1843 wurde er in das Augustinerkloster St. Thomas in Alt Brünn aufgenommen und erhielt den Ordensnamen Gregor. Er war dann als Pädagoge in Znaim tätig. In den Jahren 1851-1853 studierte er Naturwissenschaften an der Wiener Universität (sein Professor war u.a. Christian Doppler). Er war jedoch krankheitshalber außerstande, die Professorenprüfungen abzulegen. Nach seiner Rückkehr nach Brünn widmete er sich in den Jahren 1856-1863 Kreuzungsexperimenten mit der Erbse und Versuchen mit Pflanzenhybriden. Auf Grund seiner Versuche formulierte er die drei Mendelschen Regeln der Vererbung. Seit dem Jahre 1862 führte er alltägliche Beobachtun-gen für das Meteorologische Institut in Wien aus. In Betracht auf seine vielen neuen Pflichten war er gezwungen, seine Experimente teilweise zu begrenzen. Im Jahre 1883 erkrankte er schwer und starb kurz darauf. Das Requiem in der Klosterkirche dirigierte Leoš Janáček, der von dem Augustinerorden bei seinem Studium unterstützt wurde. 

Ein Mährer deutscher Zunge

Er wurde in der Familie der deutschsprachigen Kleinbauern in Heinzendorf geboren, beherr-schte jedoch auch das Tschechische und fühlte sich als "Mährer der deutschen Zunge". Mendels Geburtshaus in Hynčice wurde im Jahre 1966 zum Kulturdenkmal und Museum. Sein Leben und Werk wird seit 2002 vom Mendel-Museum der Masaryk- Universität und vom Zentrum Mendelianum des Mährischen Landesmuseums in Brünn präsentiert.

Otec moderní genetiky

Maturoval na gymnáziu v Opavě, při studiu na Filozofické fakultě v Olomouci vstoupil v roce 1843 do semináře a v augustinianském klášteře sv. Tomáše na Starém Brně přijal řeholní jméno Gregor. Po studiu teologie byl vysvěcen na kněze (1847). Působil jako pedagog ve Znojmě, v letech 1851 - 1853 studoval přírodní vědy na vídeňské univerzitě, kde byl studentem profesora Christiana Dopplera, profesorské zkoušky však pro nemoc nesložil. Po návratu do Brna se v letech 1856-1863 věnoval křížení hrachu a pokusům s rostlinnými hybridy. Na základě svých pokusů zformuloval tři Mendelovy zákony dědičnosti. Od roku 1862 prováděl každodenní pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni - z jeho třinácti publikací se devět týká meteorologie. Po smrti opata Cyrila Nappa byl zvolen opatem augustiniánského kláštera a vzhledem k povinnostem z toho vyplývajícím musel své experimenty zčásti omezit. V roce 1883 vážně onemocněl a krátce na to zemřel. Rekviem za něj dirigoval v klášterním kostele Leoš Janáček, kterého řád podporoval při studiu.

Moravan německé řeči

Narodil se v rodině německy mluvících drobných zemědělců v Hynčicích, nicméně uměl česky a sám se cítil být "Moravanem německé řeči". Rodný dům Mendela v Hynčicích je od roku 1966 kulturní památkou a muzeem. Jeho život a dílo od roku 2002 prezentuje také Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity a centrum Mendelianum Moravského zemského muzea v Brně.