Gustav Mahler

7. 7. 1860, Kaliště - 18. 5. 1911, Vídeň


Komponist und Dirigent

Ertrat zum ersten Mal mit zehn Jahren in Iglau öffentlich auf, wo er auch seine Matura ablegte. Nach Beendung des Wiener Konservatoriums war er als Kapellmeister u.a. in Olmütz (1883), Prag (1885-1886) und Hamburg tätig. Im Jahre 1897 nahm er die Führung der Wiener Oper über und wurde auch zum Chefdirektor der Wiener Philharmoniker (1898-1901). Im Jahre 1902 heiratete er Alma Schindler, die später als "Muse" der berühmtesten Künstler des Anfangs vom 20. Jh. berühmt wurde. Schwerpunkt seines Werks bilden seine neun Sinfonien, die vokal-symphonische Komposition Das Lied von der Erde (in Göding beendet) und eine ganze Reihe von Liederzyklen. Er war kein Opernkomponist, beendete jedoch die Oper Drei Pintos von C. M. von Weber und führte sie 1888 in Prag auf. Seit 1908 wirkte er als Chefdirigent an der Metropolitan Opera in New York, und setzte sich dort für die amerikanische Erstaufführung Smetanas Oper Verkaufte Braut mit Emmy Destinn als Mařenka ein. Im Jahre 1908 kam er nach Prag, um dort anlässlich des 60. Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph I. als Dirigent aufzutreten (Welterstaufführung seiner Siebenten Sinfonie).

Mahler mit Gusto

Er wurde als Sohn des Gasthofeingentümers in Kalischt bei Iglau und dessen Frau Maria geboren. Später nahm seine Familie in Iglau Aufenthalt, wo Gustav bis 1875 lebte, und wo auch sein erster öffentlicher Auftritt stattfand. Um sein Vermächtnis kümmert sich das Gustav-Mahler-Haus in Iglau, wo auch das Musikfestival "Hudba tisíců/Musik der Tausend" stattfindet. 

Skladatel a dirigent

Byl hudebním skladatelem, nevýznamnějším dirigentem své doby a reformátorem hudebního divadla. Poprvé vystoupil jako klavírista v 10 letech v Jihlavě. Tam také složil maturitu, po ukončení konzervatoře ve Vídni působil jako kapelník mj. v Olomouci (1883) a v Praze (1885-1886). Po působení v Hamburku převzal v roce 1897 vedení opery ve Vídni a stal se také šéfdirigentem Vídeňských filharmoniků (1898-1901). V roce 1902 se oženil s Almou Schindlerovou, proslulou "múzou" předních umělců počátku 20. století. Těžištěm jeho díla je devět symfonií, vokálně symfonická skladba Píseň o zemi (dokončil ji v Hodoníně) a řada písňových cyklů. Nikdy nenapsal operu, dokončil však operu Tři Pintové C. M. von Webera a uvedl ji 1888 v Praze. Od roku 1908 byl šéfdirigentem Metropolitní opery v New Yorku, kde se zasloužil o americkou premiéru Smetanovy opery Prodaná nevěsta s Emou Destinnovou jako Mařenkou. V roce 1908 byl pozván do Prahy, aby tam na dirigoval na jubilejní výstavě k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. (světová premiéra jeho Sedmé symfonie).

Mahler s gustem

Narodil se hostinskému Bernardovi a jeho ženě Marii v Kališti u Jihlavy, později se jejich rodina usadila v Jihlavě, kde žil Gustav do roku 1875 a měl zde i své první veřejné vystoupení. Hudební kultura kraje se odrazila i v jeho tvorbě. O jeho odkaz se stará Dům Gustava Mahlera i o.s. Mahler 2000 v Jihlavě. V Jihlavě se také koná hudební festival "Hudba tisíců". Byl vzdáleným příbuzným českého spisovatele, překladatele a muzikologa Zdeňka Mahlera, který se mimo jiné zabýval i dílem Gustava Mahlera.