Hieronymus Lorm 

Heinrich Landesmann

9. 8. 1821, Mikulov - 4. 12. 1902, Brno


Schriftsteller, Tastalphabet

Taubblinder Dichter, Philosoph und kampflustiger Journalist mit einem schweren Gesundheits-handycap. Als seine Familie Nikolausburg verließ und nach Wien zog, galt er als musikalisches Wunderkind. Nach dem Gehörver-lust musste er auf das Musik-studium verzichten und widmete sich derPhilosophie und Literatur. Seine ersten Gedichte erschienen im Jahre 1837 unter dem Namen Klage eines Tauben. Wegen Schwierigkeiten mit der Zensur verliess er die Monarchie und zog nach Berlin, wo er für die Zeitschrift Die Zeit arbeitete. Nach 1848 kehrte er nach Österreich zurück, lebte in Baden bei Wien und war als Literarkritiker für "Wiener Zeitung" tätig. Sein Augenlicht verlor er endgültig im Jahre 1880. Zwecks Verständigung mit der Umgebung entwickelte er ein Tastalphabet, das sog. Lorm-Alphabet. Er verfasste literarische Kritiken und politische Aufsätze, aber auch Gedichte, Romane und dramatische Werke. Wegen seines Pessimismus wird er als "der lyrische Schopenhauer" bezeichnet. Die letzten Lebensjahre verbrachte er bei seinem Sohn Ernst in Brünn und verfasste dort sein philosophisches Hauptwerk - Der grundlose Optimismus.

Tastalphabet für die Taubblinden

Er wurde in Nikolausburg als zweitgeborener Sohn eines angesehenen jüdsichen Kaufmanns geboren, er lebte in Wien, Dresden und ab 1892 in Brünn, wo er auf dem Judenfriedhof begraben ist. Seinen Namen trägt die LORM - Gesellschaft für Taubblinden in Prag, die zahlreiche Aktivitäten entwickelt - sie veranstaltet z.B. das Kunstwettbewerb um den Hieronymus Lorm-Preis oder ein Sportwettbewerb - Lormolympiade.

Spisovatel, autor abecedy

Hluchoslepý básník, filosof a bojovný novinář s těžkým zdravotním hendikepem. Po odchodu rodiny z Mikulova do Vídně platil za hudebně nadané zázračné dítě. Po ztrátě sluchu se musel vzdát studia hudby. Zaměřil se pak na filozofii a literární činnosti. První verše vydal roku 1837 pod názvem Klage eines Tauben (Žaloba hluchého). Ve svých 24 letech oslepl na jedno oko. Kvůli potížím s cenzurou opustil monarchii a odešel do Berlína, kde psal pro časopis Die Zeit. V roce 1846 poprvé použil svůj literární pseudonym. Po roce 1848 se vrátil do Rakouska, žil v Badenu u Vídně a pracoval jako literární kritik pro "Wiener Zeitung". V roce 1873 se odstěhoval do Drážďan. V roce 1880 oslepl úplně. Pro dorozumění s okolím pak vyvinul ruční dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu. Psal literární kritiky a politické články, ale také básně, romány a dramata. Pro svůj pesimismus byl označován jako "lyrický Schopenhauer". Poslední léta života strávil u syna Ernsta v Brně a napsal tam své hlavní filozofické dílo Der grundlose Optimismus (Bezdůvodný optimismus)

Doteková abeceda pro hluchoslepé

Narodil se v Mikulově jako druhorozený syn váženého židovského obchodníka, žil ve Vídni, v Drážďanech a od roku 1892 v Brně, kde je na Židovském hřbitově i pohřben. Jeho jméno nese LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s., která vyvíjí četné aktivity - pořádá např. uměleckou soutěž o Cenu Hieronyma Lorma či sportovní soutěž - Lormolympiádu.