Robert Land = Robert Liebmann

13. 8. 1887, Kroměříž - 12.10. 1940, Paříž


Filmregisseur

In Kremsier als Robert Liebmann geboren, nahm er später den Künstlernamen Robert Land an. Er studierte Germanistik, Kunst-geschichte und Schauspielschule, interessierte sich für den Film und gründete mit seinem Freund eine Filmproduktionsgesellschaft. Sie pruduzierten zuerst kurze Filme, nach dem Krieg traute er sich auch längere Filme zu drehen. Er führte bei ca 30 Filmen Regie. In seiner Filmaufnahme Der Fluch (1924) bekam ihre erste Rolle der künftige Filmstar Lilian Harvey. Nach seinem Umzug nach Berlin machte er schnell einen Ruf als Spezialist für Filme des leichten Genres. Im Jahre 1928 engagierte er die noch unbekannte Marlene Dietrich im Stummfilm Ich küsse ihre Hand, Madame. Nach 1933 emigrierte er nach Prag, sein Gesuch um Einbürgerung wurde jedoch in Kremsier abgeschlagen. Nach dem "Anschluss" wurde er aus der Reichsfilmkammer ausgeschlossen und kehrte wieder nach Prag zurück, wo er noch zwei Filme drehte. Er starb höchstwahrschein-lich in Paris im Jahre 1940. An seine Bedeutung erinnerte erst die vom Filmarchiv Austria organisierte internationale Forschung. Dabei wurde u.a. auch der für verloren gehaltene Stummfilm Unschuld/Die kleine Veronika (1929) entdeckt.

Entdecker von Filmstars

Sein Vater Karl stammte aus dem damals ungarischen, heute slowakischen Neutra, seine Mutter Henriette Wolf aus dem mährischen Fulneck. Die Familie bewohnte in Kremsier das Haus Zur Goldenen Sonne am Platz, wo sich auch der väterliche Laden befand. Anlässlich der Enthüllung der Gedenkplatte im Jahre 2020 wurde hier eine Konferenz und eine Ausstellung veranstaltet. Im Jahre 2019 wurde auf dem internationalen Filmfestival Viennale seine erste komplette Retrospektive präsentiert.

Filmový režisér

Narodil se v Kroměříži jako Robert Liebmann, později přijal umělecké jméno Robert Land. Studoval germanistiku, dějiny umění a hereckou školu. Zajímal se o film a založil s přítelem filmovou producentskou společnost. Nejprve produkovali krátké filmy, po válce si troufl i filmy delší. Režíroval okolo 30 filmů. V jeho snímku Der Fluch (Kletba, 1924) dostala svou první roli budoucí filmová hvězda Lilian Harveyová. Po odchodu do Berlína proslul jako odborník na lehčí filmový žánr. Roku 1928 angažoval Marlene Dietrichovou v němém filmu Já líbám ručku vám, madam. Po roce 1933 emigroval do Prahy, žádost o domovské právo mu však Kroměříži zamítli. Po "anšlusu" byl vyloučen z Říšské filmové komory a vrátil se do Prahy, kde natočil ještě dva filmy. Zemřel zřejmě v Paříži roku 1940. Jeho význam připomněl až mezinárodní výzkum iniciovaný Rakouským filmovým archivem, při kterém kdy byl mj. objeven i ztracený němý snímek Unschuld - Die Kleine Veronika (1929) - mistrovské dílo rakouské meziválečné kinematografie.

Objevitel slavných filmových hvězd

Jeho otec Karl byl z uherské Nitry, jeho matka Henriette Wolfová z Fulneku. Rodina obývala v Kroměříži dům U Zlatého slunce na Velkém náměstí (č.p.34), kde byl také otcův obchod. Roku 2020 zde byla odhalena pamětní deska, proběhla konference a výstava. V roce 2019 byla na mezinárodním festivalu Viennale uspořádaná jeho první ucelená retrospektiva.