Ernst Krenek (Křenek)

23. 8. 1900, Vídeň - 22. 12. 1991, Palm Springs, Kalifornie


Komponist, Pädagoge

Österreichischer und amerikanischer Komponist, Wissenschaftler und Pädagoge tschechischer Herkunft. Er experimentierte mit Atonalität und weiteren modernen Musikstilen und war Autor einer ganzen Reihe von musikwissenschaftlichen Arbeiten. Er studierte in Wien und in Berlin und war auf einer ganzen Reihe von deutschen Opernszenen tätig. Im Jahre 1926 beendete er seine berühmteste Komposition, die Jazz-Oper Jonny spielt auf, die meistegespielt Oper der 20er Jahre. Kurz darauf änderte er auf radikale Weise seinen Musikstil: nach dem Beispiel Schönbergs wandte er sich vom Neoromantismus der Zwölftonmusik zu. Im Jahre 1938 emigrierte er in die USA und unterrichtete dort auf bedeutenden Musikschulen. Zu seinen Studenten zählten die Komponisten Milton Barnes, Lorne Betts, Samuel Dolin, Robert Erickson, Halim El-Dabh, Richard Maxfield, Will Ogdon und George Perle. Er setzte dort seine Musikexperimente (serielle, elektronische , aleatorische Musik) fort. Sein Werk umfasst 242 nummerierte Arbeiten und 130 Werke ohne Opus-Nummer. Seine Witwe Gladys Nordenstrom Krenek gründete ihm zu Ehren im österreichischen Krems das Ernst Krenek Institut (2004). Sie widmete ihm auch den Großteil des Nachlasses des Komponisten.

Autor der ersten Jazz-Oper

Seine Eltern, Vater Ernst und Mutter Emanuela Čížek, stammten aus dem böhmischen Tschaslau. Dank seiner Grußmutter, die mit ihnen bis 1910 in Wien lebte, vergaß er nie die tschechische Sprache. Bis zur Erteilung der amerikanischen Staatsbürgerschaft im Jahre 1945 verwendete er in seiner Unterschrift stets einen Hatschek - "ř". Im Jahre 1938 fand in Prag die Weltererstauf-führung seiner Oper Karel V. statt, die aus politischen Gründen nicht in Wien aufgeführt werden durfte.

Skladatel, pedagog

Rakouský a americký skladatel, vědec a pedagog českého původu. Experimentoval s atonalitou a dalšími moderními hudebními styly, byl autorem řady hudebně vědných prací. Studoval ve Vídni a v Berlíně a působil na řadě německých operních scén. V roce 1926 dokončil svou nejslavnější skladbu, jazzovou operu Jonny spielt auf, nejhranější operu 20. let. Krátce poté radikálně změnil styl své hudby: od neoromantismu se po vzoru Schönberga obrátil ke dvanáctitónové hudbě. V roce 1938 emigroval do Spojených států a vyučoval tam na významných hudebních školách. Jeho studenty byli skladatelé Milton Barnes, Lorne Betts, Samuel Dolin, Robert Erickson, Halim El-Dabh, Richard Maxfield, Will Ogdon a George Perle. Pokračoval tam ve svých hudebních experimentech (seriální hudba, elektronická hudba, aleatorická hudba). Jeho dílo zahrnuje 242 číslovaných prací a 130 děl bez opusových čísel. Jeho vdova Gladys Nordenstrom Krenek založila na jeho počest v rakouské Kremži Ernst Krenek Institut (2004), kterému věnovala skladatelovu pozůstalost.

Autor první jazzové opery

Jeho předkové, otec Ernst a matka Emanuela Josefa Augusta Čížková, pocházeli z Čáslavi. Díky babičce, která s nimi žila ve Vídni do roku 1910, češtinu nikdy nezapomněl. Až do udělení amerického občanství v roce 1945 používal ve svém podpisu háček. V Praze se roku 1938 konala světová premiéra jeho opery Karel V., kterou nebylo možno z politických důvodů uvést ve Vídni.