Karl Kraus

28. 4. 1874, Jičín - 12. 6. 1936, Vídeň


Schriftsteller, Dramatiker, Dichter

"Jede Epoche hat die Epidemie, die sie verdient." 1920

Karl Kraus wurde im böhmischen Gitschin geboren, bereits 1877 zog seine Familie nach Wien. Nach der Matura studierte er Philosophie und Germanistik (ohne Abschluss). Bereits während seiner Studien befasste er sich mit Schreiben und verfasste Beiträge für verschiedene literarische Zeitschriften. Seit 1897 war er als Journalist tätig, 1899 erschien seine eigene Zeitschrift Die Fackel, in der er Heuchelei, Korruption, spießbürgerliche Moral, Nationalismus, Pangermanismus und nicht in der letzten Reihe auch Psychoanalyse auf den Pranger stellte. Die Beiträge in diese Zeitschrift leisteten Kokoschka, A. Loos, H. Mann, A. Schönberg, A. Strindberg, F.Wedekind a F. Werfel, später verfasste er sie überwiegend allein. Er war Kritiker der Wiener "Kaffeehauskultur". Bei seinen Vortragstouren besuchte erauch die böhmischen Länder (Prag, Brünn, Teplitz). Als einer der wenigen, die es wagten, gegen den Krieg zu schreiben, wurde er verfolgt. Sein Antikriegswerk "Die letzten Tage der Menschheit" (1915-1922) war eine Reaktion auf die Kriegsereignisse. Für sein literarisches Werk wurde er dreimal für den Nobelpreis nominiert.

Markt Janowitz und Karl Kraus

Karl Kraus erwuchs in der Familie von Jakob Kraus, eines jüdischen Papierhersteller aus Gitschin und seiner Frau Ernestine geb. Kantor. Seit dem Jahre 1913 bis zu seinem Tode bewarb er sich erfolglos um die Baronin Sidonia Nádherná aus Borutin und besuchte sie oft in ihrem Sitz Markt Janowitz. Ein Teil dortiger Schlossexposition ist heutzutage den Aufenthalten von Kraus und Rilke gewidmet.

Spisovatel, dramatik, básník

"Každá epocha má tu epidemii, kterou zasluhuje." 1920

Karl Kraus se narodil se v Jičíně. Již v roce 1877 se jeho rodina odstěhovala do Vídně. Po maturitě chtěl původně studovat práva, brzy změnil obor na studium filozofie a germanistiky, které však nedokončil. Již během studií se zabýval psaním a přispíval do literárních časopisů. Od roku 1897 působil jako novinář, od roku 1899 vydával vlastní časopis Die Fackel (Pochodeň), ve kterém pranýřoval pokrytectví, korupci, měšťáckou morálku, nacionalismus, pangermanismus a v neposlední řadě i psychoanalýzu. Jeho přispěvateli byli O. Kokoschka, A. Loos, H. Mann, A. Schönberg, A. Strindberg, F. Wedekind a F. Werfel, později psal veškeré příspěvky sám. Byl kritikem vídeňské "kavárenské kultury". Pořádal přednášková turné, mj. I po českých zemích, (Praha, Brno, Teplice). Byl jedním z mála, kdo se odvážili psát proti válce a byl proto pronásledován. Jeho protiválečně dílo "Poslední dnové lidtstva" (1915 -1922) bylo reakcí na válečné události. Za své literární dílo byl třikrát nominován na Nobelovu cenu.

"Krausovy"  Vrchotovy Janovice

Karl Kraus vyrůstal v rodině jičínského židovského majitele papírny Jakoba Krause a jeho ženy Ernestiny roz. Kantorové. Od roku 1913 až do své smrti se marně ucházel o baronku Sidonii Nádhernou z Borutína a navštěvoval ji často na jejím sídle ve Vrchotových Janovicích. Jeho a Rilkeho pobyty tam nyní připomíná část zámecké expozice.