Erich Wolfgang Korngold

29. 5. 1897, Brno – 29. 11. 1957, Los Angeles, USA


Komponist, Dirigent, Pianist

Sohn des Muskkritikers Julius Korngold, er galt als ein Wunderkind (mit 11 Jahren komponierte er sein panto-mimisches Ballett Der Schnee-mann). Im Jahre 1901 zog er mit seinem Vater nach Wien. Er studierte am Wiener Konservato-rium, sein Musiklehrer war Alexander von Zemlinsky. Mit 18 Jahren stellte er mit Erfolg seine zwei Opern: Ring des Polykrates und Violanta vor. Seine bedeu-tendste Oper stammt aus dem Jahre 1920. In den 20er Jahren begann seine Zusammenarbeit mit dem damals bedeutendsten deutschen Regisseur Max Reinhardt (später nahm er dessen Einladung zur Mitarbeit an Mendelsohns Sommernachtstraum für Hollywood ein). Er wurde zum einen der berühmtesten Filmmusikkomponisten der Gesellschaft WB Comp und war abwechselnd in Wien und in den USA tätig. Für seine Filmmusik erhielt er zwei Oscar - im Jahre 1936 und 1938. Das erleicherte seine Lage nach dem "Anschluss", als er in die USA emigrieren musste. Nach dem Jahre 1946 beendete er die Arbeit an Filmmusiken und kehrte zur klassischen Orchestralmusik zurück. Er starb in vollkommener Ver-gessenheit in Hollywood an Infarkt.

Der erste Oscar für Musik

Er war aus Brünn gebürtig, wo er auch seine Werke aufführte (im Jahre 1910 sein frühes Werk Das Klaviertrio D-dur op. 1, im Jahre 1911 den Schneemann, im Jahre 1917 seine Oper Violanta mit dem Wiener Opernstar Maria Jeritza (Marie Jedličková aus Brünn) und im Jahre 1922 seine berühmteste Oper Tote Stadt). Im Zeitabschnitt 1929-1931 gastierte er als Dirigent im Brünner deutschen Theater.

Skladatel, dirigent, klavírista

Jako syn hudebního kritika Julia Korngolda platil za zázračné dítě (v 11 letech složil pantomimický balet Sněhulák). Roku 1901 přesídlil se svým otcem do Vídně. Studoval na vídeňské konzervatoři, jeho učitelem byl Alexander von Zemlinsky. V 18 letech představil s úspěchem své dvě opery: Ring des Polykrates a Violantu. Jeho nejvýznamnější opera Mrtvé město pochází z roku 1920. Ve 20. letech začal spolupracovat s nejvýznamnějším německým režisérem té doby Maxem Reinhardtem (později přijal jeho nabídku na společnou realizaci Mendelsohnova Snu noci svatojánské pro Hollywood). Korngold se stal jedním z nejúspěšnějších skladatelů filmové hudby pro společnost Warner Brothers Comp a působil střídavě ve Vídni a v USA. Za svou filmovou hudbu získal dva Oskary - v roce 1936 a 1938. To mu usnadnilo situaci po "anšlusu", kdy musel emigro-vat do USA. Po roce 1946 přestal skládat filmovou hudbu a vrátil se ke klasické orchestrální hudbě - nenalezl však ani ve Vídni ani v Americe pochopení. Zemřel zcela zapomenut v Hollywoodu na infarkt.

První Oscar za hudbu

Narodil se v Brně, kde pak uváděl svá díla (v roce 1910 své rané dílo, Klavírní trio op. 1, v roce 1911 Sněhuláka, v roce 1917 operu Violanta s hvězdou vídeňské opery Marii Jeritza (Marií Jedličkovou z Brna) a v roce 1922 svou nejznámější operu Mrtvé město). V období 1929-1931 hostoval jako dirigent v brněnském německém divadle.