Gustav Klimt

14. 7. 1862 Baumgarten, Penzing - 6. 2. 1918 Vídeň


Maler des Symbolismus

Nachdem er das Kunsthandwerk an der Wiener Kunstgewerbe-schule erlernte, bildete er gemeinsam mit seinem Bruder Ernst und seinem Freund Franz Matsch eine Ateliergemeinschaft (die künstlerische Ausschmückung vom Stiegenhaus des Kunsthistori-schen Museums, die Decken-gemälde im Palast Sturany und in der Villa Hermes). Seine Schöpfungen entfernten sich vom Akademismus seiner Kollegen. Er verwendete dekorative Elemente und geometrische Muster, wodurch das für den neuen künstlerischen Stil typische Gefühl der Dekadenz und erotischer Spannung evoziert wurde. Im Jahre 1897 wurde er zum Mitbegründer der künstlerischen Gruppe Wiener Sezession und im Jahre 1901 schuff er den Beethoven-Fries in der Villa Sezession. Seine großformatigen Gemälde hatten allegorische und symbolische Themen. Klimts berümtestes Werk ist Der Kuss aus den Jahren 1907-1908. Sein Gemälde "Goldene Adele" wurde im Juni 2006 zum Rekordpreis von 135 Millionen Dollar verkauft. Klimt war Träger zahlreicher Auszeichnungen, z.B. vom Goldenen Orden für den Beitrag der künstlerischen Welt o. vom Grand Prix für die Dekoration des Schlosstheaters in Totis (Ungarn).

Vorhänge für tschechische Theater

Vater Gustav Klimts stammte aus Trabschitz bei Leitmeritz. Er war Goldgraveur und brachte dieses Handwerk auch seinem Sohn Gustav bei. Dieser gestaltete gemeinsam mit seinem Bruder Ernst und Franz Matsch die Theatervorhänge in Karlsbad und Reichenberg. Er schmückte mit seinen Schöpfungen auch das Palais Stocklet in Belgien (unter dem UNESCO-Schutz) aus, das vom Architektenen Josef Hoffmann aus Mähren entworfen wurde.

Malíř symbolismu

Po studiu na umělecko-průmyslové škole (Kunstgewerbeschule) ve Vídni, kde se naučil uměleckému řemeslu, vytvořil spolu se svým bratrem Ernstem a přítelem Franzem Matschem ateliérové společenství. Jejich dílem byla výzdoba schodiště v Uměleckohistorickém museu ve Vídni či stropní malby v Paláci Sturany a ve Vile Hermes císařovny Alžběty. Jeho tvorba se stále více odlišovala od akademismu jeho kolegů, používal dekorativních prvků a geometrických vzorů, vyvolávajících pocity dekadence a erotického napětí, typické pro nový umělecký styl. V roce 1897 byl spoluzakladatelem umělecké skupiny Vídeňská secese, je tvůrcem Beethovenova vlysu z roku 1901 ve vile Secese. Maloval rozměrné obrazy s alegorickými a symbolickými náměty. Jeho neslavnějším dílem je Polibek z let 1907-1908, obraz Zlatá Adéla byl v červnu 2006 prodán za 135 milionů dolarů, nejvyšší částku, jakou do té doby kupec zaplatil za obraz. Získal četná ocenění, např. Zlatý řád za přínos světu umění a Velkou cenu Antverp za dekorace zámeckého divadla v Totisu v Maďarsku.

Opony českých divadel

Otec Gustava Klimta, původem z Travčic u Litoměřic, byl rytcem a zlatníkem. Tomuto řemeslu učil i syna Gustava. Ten pak se svým bratrem Ernstem a s Franzem Matschem vytvořil divadelní opony v Karlových Varech a v Liberci. Svými díly vyzdobil i palác Stoclet v Belgii (památka UNESCO), dílo architekta českého původu Josefa Hoffmana.