Joy Adamsonová

= Friederike Victoria Gessner

20. 1. 1910, Opava (Troppau) - 3. 1. 1980, Shaba, Keňa


Naturschützerin

Nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahre 1922 erwuchs sie bei ihrer Großmutter in Wien. Sie war künstlerisch begabt, spielte Klavier und interessierte sich für Bildhauerei und Fotografie. Nach dem Tode ihres Vaters studierte sie Psychologie und Medizin. Im Jahre 1935 heiratete sie Viktor von Klarwill und zog mit ihm im J. 1937 nach Afrika. Dort lernte sie ihren zweiten Mann, den Schweizer Naturwissenschaftler Peter Bally, kennen. Er ermunterte sie zum Malen. Ihr Porträtzyklus von Angehörigen einheimischer Stämme befindet sich im Nationalmuseums in Nairobi. Im Jahre 1944 heiratete sie den Wildhüter Georg Adamson, Mitbegründer von afrikanischen Naturparks. Mit seiner Hilfe zog sie eine kleine Löwin auf, die sie dann erfolgreich zurück in die Natur setzten. Elsas Geschichte beschrieb sie im Buch Frei geboren. Das Buch wurde im Jahre 1966 erfolgreich verfilmt. Sie studierte danach die Lebensgewohnheiten von allen drei großen afrikanischen Katzen. Die von ihr gegründete Stiftung Elsa Wild Animal Appeal half bei der Gründung von Nationalparks Meru und Samburu. In Troppau erinnert an sie eine Gedenkplatte an ihrem Geburtshaus, eine Straße und eine Schule.

Von Troppau nach Afrika

Sie wurde in der Strasse Na Rybníčku Nr. 48 in Troppau als Tochter des k. u. k. Oberbaurats Victor Gassner und Friederike Gertrude geb. Greipel geboren. In Troppau lebte sie zwölf Jahre lang, danach zog sie mit ihrer Mutter nach Wien. Sie kam oft nach Troppau zum Besuch ihrer Verwandten und zum Ferienaufenthalt, und wohnte in der Familienvilla am Ufer der Mohra. Im Jahre 1937 besuchte sie ihre Verwandten in Freiheit an der Aupa. Es war ihr letzter Besuch in der TR.

Ochránkyně přírody

Po rozvodu rodičů v roce 1922 vyrůstala u babičky ve Vídni. Byla umělecky nadaná, hrála na klavír a zajímalo ji sochařství a fotografie. Po otcově smrti studovala psychologii a lékařství. Roku 1935 se vdala za Viktora von Klarwilla, roku 1937 odcestovala s ním do Afriky, kde poznala svého druhého muže, švýcarského přírodovědce Petera Ballyho. Díky němu začala malovat. Její rozsáhlý cyklus portrétů příslušníků keňských kmenů tvoří stálou expozici Keňského národního muzea v Nairobi. V roce 1944 se vdala za George Adamsona, spoluzakladatele afrických národních parků. S jeho pomocí se starala o malou lvici, kterou nakonec úspěšně vrátili do přírody. Její životní příběh popsala v knize Příběh lvice Elsy (Born Free), která byla zfilmována v roce 1966 pod jménem Volání divočiny. Založila nadaci Elsa Wild Animal Appeal, která má dodnes pobočky v USA, Kanadě, Japonsku a Keni. Tato nadace pomohla založit národní parky Meru a Samburu. V Opavě jí připomíná deska na jejím rodném domě, ulice a škola. 

Z Opavy až do Afriky

Narodila se v ulici Na Rybníčku čp. 48 v Opavě v rodině c.ak. vrchního stavebního rady Victora Gassnera a Friederiky Gertrudy, roz. Greipelové. V Opavě žila dvanáct let, poté se s matkou přestěhovala do Vídně, do Opavy ale nadále jezdila na prázdniny, za příbuznými a do rodinné vily na řece Moravici. Poslední návštěva ČR byla v roce 1937 u příbuzných ve Svobodě nad Úpou.