Josef Hoffman

15. 12. 1870, Brtnice - 7. 5. 1956, Vídeň


Architekt

Nach dem Abschluss der Staatsgewerbeschule in Brünn studierte er Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei C. von Hasenauer und seinem Nachfolger O. Wagner. In den Jahren 1899-1936 trug er an der Wiener Kunstgewerbeschule vor. Er war Mitbegründer der Kunstgruppen Wiener Sezession (1897) und Wiener Werkstätte (1903-1932). Er zählt zu den Architekten, die das Paradigma der Architektur des 20. Jhs. geändert haben und der von ihm geschaffene Lebensstil intspricht den Ansprüchen der reichen großbürgerlichen Schichten. Sein Schaffen neigte eher dem Funkcionalismus und dessen strikten Linien zu. Die häufige Verwendung von quadratförmigen und kantigen Designs brachte ihm den Beinamen Quadratl-Hoffmann. Zu seinen bedeutenden Projekten zählte die Villenkolonie Hohe Warte und die Doppelvilla für Coloman Moser in Wien. In den Jahren 1905 bis 1911 arbeitete er am Palais Stoclet in Brüssel, heute in der UNESCO-Liste eingetragen. Für die Familie Primavesi baute er die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing. Er war Autor des Entwurfs einer Teppich-Kollektion für die Weltausstellung in Saint Luis (in Maffersdorf, Nordböhmen, realisiert).

Quadratl-Hoffmann

Er wurde in einer wohlhabenden Familie in Pirnitz bei Iglau geboren, wo sein Vater den Bürgermeisterposten bekleidete. In den böhmischen Ländern erinnern an ihn heutzutage die Sommerfrische in Winkelsdorf (für die Familie Primavesi) und eine Villa in Würbenthal (für L. Grohmann errichtet), beide im Altvatergebirge. In seinem Geburtshaus wurde Josef-Hoffmann-Museum eröffnet (gemeinsame Arbeitsstelle der Mährischen Galerie in Brünn und des Wiener MAK).

Architekt

Po ukončení Vyšší státní průmyslové školy v Brně vystudoval architekturu na vídeňské akademii u C. von Hasenauera a jeho nástupce O. Wagnera. V letech 1899-1936 přednášel na vídeňské Kunstewerbeschule (Uměleckoprůmyslové škole). Byl spoluzakladatelem skupiny Vídeňská secese (1897) a Wiener Werkstätte (Vídeňské dílny, 1903-1932). Patří k architektům, kteří pozměnili paradigma architektury 20. století a je tvůrcem životního stylu, odpovídajícího nárokům bohatých měšťanských vrstev. Jeho pozdější tvorba se přiklonila spíše k funkcionalismu, jeho striktním liniím a užívání čtvercových a hranatých designů mu přineslo přezdívku Quadratl Hoffmann (Čtvereček Hoffmann). K jeho významným projektům patřila vilová kolonie Hohe Warte a dvojvila, postavená pro Colomana Mosera ve Vídni. V letech 1905 až 1911 pracoval na paláci rodiny Stoclet v Bruselu, zapsaném na seznam UNESCO. Pro rodinu Primavesi postavil vilu Skywa-Primavesi v Hietzingu. Vypracoval návrh kolekce koberců pro světovou výstavu v Saint Luis, realizovaný ve Vratislavicích n. Nisou.

Čtvereček Hoffmann

Narodil se v zámožné rodině Brtnici u Jihlavy, kde byl jeho otec starostou. Vystudoval gymnázium v Jihlavě. V českých zemích připomíná letovisko v Koutech nad Desnou (pro rodinu Primavesi) a vila ve Vrbně pod Pradědem (pro L. Grohmanna). V jeho rodném domě je otevřeno Muzeum Josefa Hoffmanna (společné pracoviště Moravské galerie v Brně a MAK Vídeň).