sv. Klement Maria Hofbauer = Jan Dvořák

26. 12. 1751, Tasovice - 15. 3. 1820, Vídeň


Bäcker, Priester, Heiliger

Schon zu Kindeszeiten wollte er Priester werden. Nach dem Todes seines Vaters konnte jedoch seine Mutter seine Studien nicht finanzieren. Deswegen musste das Bäckerhandwerk erlernen. Während seiner Arbeit in der Bäckerei von Klosterbruck konnte er die Klosterschule besuchen. Bei seiner Wallfahrt nach Rom nahm er aus den Händen vom künftigen Papst Pius VII. das Eremitengewand und den Namen Klement. Er arbeitete als Bäcker in Wien, später studierte er Theologie. Er trat in den Redemptoristenorden ein. Danach begab er sich nach Warschau, wo er das erste Redemptoristenkloster nördlich der Alpen, eine Armenschule und ein Waisenhaus gründete. Er war auch Begründer der Kirchen in Kursk (Russland), in Deutschland und in der Schweiz. Nach der Vertreibung aus Warschau zog er 1808 nach Wien und erfreute sich dort allegemeiner ein, Beleibtheit. Er wurde bald "Apostel von Wien" genannt. Gegen Ende seines Lebens machte er sich um die Zulassung des Redemptoristen-ordens in Österreichs verdient (1820). Im Jahre 1888 wurde er selig gesprochen und 1909 sprach ihn der Papst heilig. Seine Reliquien befinden sich in der Kirche Maria am Gestade in Wien. Seit 1914 ist er Schutzpatron Wiens.

Schutzpatron von Wien und Warschau

Als Sohn von Paul und Maria Dvořák (deutsch Hofbauer) im südmährischen Tallwitz geboren. Er war gezwungen, in Znaim das Bäckerhandwerk zu erlernen, obwohl er sich zum Priester berufen fühlte.Im Jahre 2004 wurde Hofbauers Gedenkplatte, die sich ursprünglich im Rathausareal befand, an die ehemalige Bäckerei in Znaim übertragen. An der Stelle seines Geburtshauses wurde eine ihm eingeweihte Kirche gebaut und in Klosterbruck wurde ihm im Jahre 2009 eine Statue enthüllt.

Pekař, kněz, svatý

Již jako dítě chtěl být knězem, po smrti otce však matka nemohla financovat studia a on se stal pekařem. Pracoval pak v pekárně louckého kláštera a navštěvoval přitom klášterní školu. Při pouti do Říma přijal z rukou budoucího papeže Pia VII. poustevnický šat a jméno Klement. Pracoval ve Vídni jako pekař, později studoval teologii, vstoupil do řádu redemptoristů a 1785 byl vysvěcen na kněze. Po odchodu do Varšavy založil první klášter redemptoristů severně od Alp a ním i školu pro chudé, školu ručních prací pro dívky a sirotčinec. Další kláštery založil v Lotyšsku, Německu a Švýcarsku. Po vyhoštění z Varšavy roku 1808 odešel do Vídně, kde si záhy získal oblibu - nazývali ho "Apoštolem Vídně". Na konci života získal souhlas s působením redemptoristů na rakouském území (1820). V roce 1888 byl blahořečen a v roce 1909 papežem prohlášen za svatého. Jeho ostatky jsou uloženy ve vídeňském kostele Maria am Gestade, kde se konají bohoslužby v češtině. Od roku 1914 je patronem Vídně. Poutnická cesta K. M. Hofbauera spojuje Dolní Rakousko a Česko.

Patron Vídně a Varšavy

Syn Pavla Dvořáka z Moravských Budějovic (později Hofbauer) a Marie (roz. Steer) se narodil v Tasovicích a ve Znojmě vyučil pekařství. V roce 2004 mu ve Znojmě byla odhalena pamětní deska. Na místě jeho rodného domu v Tasovicích byl postaven jemu zasvěcený kostel a v louckém klášteře mu roku 2009 byla odhalena socha a otevřena stálá expozice. Poutnická cesta K. M. Hofbauera spojuje Dolní Rakousko a Česko.