Gerty a Carl Cori

15. 8. 1896 Praha - 26. 10. 1957 St. Louis, USA 
5. 12. 1896 Praha - 20. 10. 1984 Cambridge, USA


Biochemiker und Ärzte

Im Jahre 1947 wurden Gerty Cori, Carl Ferdinand Cori und der Physiologe Bernardo Houssay zu Nobelpreisträgern auf dem Gebiet der Medizin (Gerty war die erste Frau, der es gelungen ist). Sie wurde in der Prager Neustadt als Tochter des Zuckerfabrikdirektors Otto Radnitz geboren. Nach der Matura in Tetschen studierte sie an Deutschen Universität in Prag. Dort lernte sie Carl Ferdinand Cori, Sohn des Universitätsrektors Carl Isidor Cori, kennen. Während ihres Studiums publizierten sie gemeinsam Fachartikel. Nach der Promotion (1920) heirateten sie und zogen nach Wien. Carl arbeitete an den Universitäten in Graz und in Wien, sie als Ärztin im Wiener Kinderkrankenhaus. Im Jahre 1922 wanderten sie in die USA aus. Sie waren zuerst im Institute for the Study of Malignant Diseases in Buffalo und seit dem J. 1931 an der George Washington University tätig. Ihre Forschungen aus dem Gebiet der Biochemie und Medizin wurden durch die Entdeckung des Verlaufs katalytischer Konversion von Glykogen gekrönt, die in der englischen Fachliteratur als "CORI cycle" bezeichnet wurde.

Die Nobelpreisträger

Carl Ferdinands Vater stammte aus Brüx, er stammte aus der Familie des tschechischen Historikers F. M. Pelzl. Die Gedenkplatten für Gerty und Carl wurden in den Prager Straßen Petrská, bzw. Salmovská im Jahre 2000 enthüllt. Zur Enthüllung kam aus den USA ihr Sohn Carl Thomas (er hat einen zweiten Namen zu Ehren von Präsident Masaryk). Eine Gedenkplatte befindet sich ebenfalls am Gymnasium in Tetschen und im Allgemeinen Fakultätskrankenhaus in Prag.

Biochemici a lékaři

V roce 1947 získali Gerty Cori, Carl Ferdinand Cori a fyziolog Bernardo Houssay Nobelovu cenu v oblasti lékařských věd (Gerty byla první ženou, které se to podařilo). Gerty Cori se narodila na pražském Novém Městě jako dcera ředitele cukrovaru Otty Radnitze. Po maturitě v Děčíně studovala na pražské německé univerzitě a seznámila se tam s Carlem Ferdinandem Corim, synem JUDr. Carla Isidora Coriho, rektora pražské německé univerzity. Již při studiu společně publikovali odborné články. Po promoci (1920) odjeli do Vídně, kde uzavřeli manželství. Carl začínal jako farmakolog na univerzitách ve Vídni a Štýrském Hradci, ona jako lékařka ve vídeňské dětské nemocnici. V roce 1922 odešli do USA, kde získali v roce 1928 státní občanství. Pracovali nejprve ve Státním ústavu pro výzkum zhoubných nemocí ve městě Buffalo a od r. 1931 na George Washington University. Jejich společné vědecké bádání v oblasti biochemie a medicíny bylo korunováno objevem průběhu katalytické konverze glykogenu (v anglicky psané odborné literatuře "CORI cycle").

Nositelé Nobelovy ceny

Otec Carla pocházel z Mostu a jeho pradědeček byl český vlastenec F. M. Pelcl. V roce 2000 byla v pražské Petrské ulici odhalena pamětní deska Gerty Cori (roz. Radnitz) a v Salmovské ulici Carlu Ferdinadovi Cori. Na odhalení přijel z USA jejich syn Carl, který dostal druhé jméno Thomas podle prezidenta Masaryka. Pamětní deska je umístěna i na gymnáziu v Děčíně a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.